Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Digitaaliset metsänhoidon suosituksetPage 2

Digitaaliset metsänhoidon suositukset

Digitaaliset metsänhoidon suositukset mahdollistavat metsänhoidon suositustiedon saatavuuden metsäalan tietojärjestelmissä ja sähköisissä palveluissa vuoteen 2021 mennessä. Digitaaliset metsänhoidon suositukset -hanke tuo ajantasaisen tiedon ja parhaat käytännöt käytettäväksi metsäalan tietojärjestelmiin ja sähköisiin palveluihin. Digitalisointi tulee helpottamaan metsäalalla toimivien töitä niin maastossa kuin myös toimistossa. Hanke edistää hyvää metsänhoitoa ja auttaa ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta.

Tausta

Metsänhoidon suositukset ovat riippumattomia, tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvia kansallisia suosituksia. Metsänhoidon suosituksiin kootaan parhaat metsänhoidon keinot ja toimintamallit yhdessä metsä-, energia- ja ympäristöalan kanssa. Suosituksissa yhdistyy metsänomistajan ja metsäalan eri sidosryhmien yhteinen näkemys hyvästä metsänhoidosta. Tämä on kansainvälisesti ainutlaatuinen tapa varmistaa metsätalouden kestävyys. Metsänhoidon suositusten vaikuttavuudesta tehdyn selvityksen mukaan (Koistinen ym. 2017) 95 % vastaajista toteaa metsänhoidon suositusten vaikuttavan paljon tai jonkin verran metsänhoitoon, lisäksi suositusten käytettävyyttä tulisi sujuvoittaa ja suositukset tulisi olla ajantasaisina saatavilla osana metsäalan sähköisiä palveluita ja työkaluja. Tapiossa vuonna 2017 tehdyn toimijahaastattelun (Kontinen 2017) perusteella metsänhoidon suositusten digitalisoinnille on selkeä tarve.

#MetsäDigi 2021 – Metsänhoidon suositukset ajantasaisesti ja aina siellä missä olet

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on muuttaa metsänhoidon suositukset digitaaliseen muotoon. Tätä tarkoitusta varten rakennetaan sisällönhallintajärjestelmä ja rajapintapalvelu, jonka avulla toimijat voivat integroida suositusten keskeisen informaation osaksi järjestelmiään ja palveluitaan. Paitsi rajapintapalvelun kautta, sisällönhallinta-järjestelmään viedyt suositukset ovat myös käytettävissä suoraan, jolloin käyttäjä hakee käyttöliittymän mo-nipuolisten hakutoimintojen kautta tarvitsemansa suositustekstit selaimella.

Palvelun käyttäjiä ovat ensisijaisesti metsänomistajat, metsäasiantuntijat, puunostajat, metsäkoneenkuljettajat sekä metsurit. Tämän kehittämistyön kautta tehdään mahdolliseksi metsänhoidon suositusten sähköinen käyttö rajapintapalvelun kautta. Tällöin ajantasainen tieto on käyttäjien hyödynnettävissä, mikä tuo alalle suuria kustannussäästöjä päällekkäisen työn vähenemisen kautta. Suositukset ovat myös digitalisoinnin myötä helpommin liitettävissä paikkatietoon ja muuhun metsätietoon.

Toimenpiteet

Hankkeen päätehtävät vuosina 2019-2021 ovat:

  1. Sisällönhallintajärjestelmän ja rajapintapalvelun rakentaminen ja testaus sekä käyttöönotto
  2. Metsänhoidon suositustiedon rakenteis-taminen digitaaliseen muotoon sekä vieminen sisällönhallintajärjestelmään
  3. Metsänhoidon suositusprosessin uudistaminen ja uusien työkalujen käyttöönotto

Aikataulu ja rahoittajat

Hanke toteutetaan 1.1.2019-31.12.2021 välisenä aikana ja sen on tilannut Tapiolta Maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Kati Kontinen, puh. 050 591 7456, kati.kontinen@tapio.fi
Metsätietoasiantuntija Henry Schneider, puh. 040 160 8564, henry.schneider@tapio.fi

www.metsanhoitosuositukset.fi