Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Kauhajoki tulvii vuonna 2012. Kuva: Unto Tapio

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on säässä ja ilmastossa tapahtuviin muutoksiin varautumista. Tapiossa toteutetuissa hankkeissa sopeutumista on edistetty esimerkiksi sen mitattavuuden ja seurannan näkökulmasta. Myös metsänhoidon suositukset on päivitetty huomioimaan ilmastonmuutos. Viestimällä ilmastonmuutokseen sopeutumisen tarpeesta ja keinoista voimme herätellä niin yksityishenkilöitä kuin organisaatioitakin miettimään ratkaisuja yhteisiin haasteisiin.

Ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisten ja luonnon hyvinvointiin eri tavoin. Esimerkiksi kasvukauden ennustetaan pitenevän, jolloin ruoantuotantoon voidaan tulevaisuudessa ottaa uusia lajeja. Toisaalta ilmaston lämpeneminen lisää tuholais- ja kuivuusriskiä, ja tulvia koetaan niin kaupungissa kuin maaseudulla.

Metsätalouden näkökulmasta lisääntyvä metsätuhojen riski on keskeisin ilmastonmuutoksen aiheuttama uhka metsien kasvulle. Metsien kasvukyvystä huolehtiminen oikea-aikaisella metsänhoidolla on hyvä keino pienentää ilmastonmuutoksen riskejä omassa metsätaloudessa.

Etukäteen varautuminen onkin aina kannattavampaa kuin tuhojen korjaaminen jälkikäteen. Aktiivisilla sopeutumistoimilla voidaan varautua ilmastonmuutokseen, ehkäistä ja lieventää sen haitallisia vaikutuksia sekä hyödyntää muutoksesta syntyviä mahdollisuuksia.

Tapion hankkeet kansallisen sopeutumisen edistämiseksi

Tapiossa on edistetty kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumista maa- ja metsätalousministeriön toimeksiantona. Maa- ja metsätalousministeriö koordinoi kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumista. Sopeutumistyön punaisena lankana toimivaa Kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaa 2022 on toteutettu vuosina 2015-2017 seuraavissa hankkeissa:

Sopeutumisen seuranta ja mitattavuus (2015-2017). Seurannan tueksi kehitetyillä indikaattoreilla voidaan tuottaa tietoa sopeutumisen edistymisestä ja toimeenpanosta sekä viestiä yhteiskunnan eri toimijoille ilmastonmuutokseen sopeutumisen tärkeydestä. Indikaattorit mittaavat sopeutumisen eri puolia. Indikaattoreiden valinta ja kuvaaminen tehtiin laajassa sidosryhmätyössä. Raportin voit lukea täältä.

Sopeutumisen tieto- ja osaamistarpeet Suomessa (2017). Millainen tutkimus auttaa turvaamaan kestävän ja toimintakykyisen yhteiskunnan muuttuvassa ilmastossa? Minkälaisia tieto- ja osaamistarpeita ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyy?

Näihin kysymyksiin on pyritty vastaamaan Tapiossa tehdyssä selvityksessä, jossa kartoitettiin asiantuntijoiden näkemyksiä Suomelle keskeisistä sopeutumistutkimuksen tieto- ja osaamistarpeista sekä sopeutumistutkimuksen kehittämisestä ja rahoittamisesta. Selvityksen löydät täältä.

Yksityisen sektorin sopeutuminen (2016-2017). Muuttuva ilmasto edellyttää myös yrityksiltä riskienhallintaa ja uusien käytäntöjen hallitsemista. Sopeutumalla ilmastonmuutokseen yritys takaa toimintaedellytyksensä ja voi saada liiketoimintaetua esimerkiksi tuotteistamalla sopeutumisen ratkaisuja.

Tapion ja yritysvastuuverkosto FIBS ry.:n järjestämien työpajojen perusteella resilienssiä voidaan käsitellä yrityksissä ainakin riskienhallinnan, tuotekehityksen, yritysvastuun ja yrityksen strategian näkökulmasta. Voit lukea lisää ilmastoriskeistä yrityksen arvoketjuissa Tapion julkaisusta täältä.

Päivitetyt metsänhoidon suositukset sopeutumiseen

Vuonna 2019 päivitetyissä Metsänhoidon suosituksissa nostetaan esille ilmastonmuutoksen tuomat haasteet metsätaloudelle viimeisimpien ilmastoskenaario-ennusteiden pohjalta. Suosituksissa tarjotaan tietoa ja ratkaisuja metsänomistajan päätöksenteon tueksi. Aktiivinen puuston kasvua ja terveyttä edistävä metsänhoito ja monimuotoisuuden vaaliminen ovat tärkeitä tekijöitä, kun halutaan vahvistaa metsien kykyä tuhoja vastaan. Hyvänä lähtökohtana on kasvatettavien puulajien valinta kasvupaikan ja maalajin mukaan.

Suositukset on laadittu Tapiossa laajassa yhteistyössä metsä-, ympäristö- ja energia-alan toimijoiden kanssa. Metsänhoidon suositukset on osa Kansallisen metsästrategian 2025 toteutusta ja ne on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö. Lisätietoja metsänhoidon keinoista säässä ja ilmastossa tapahtuviin muutoksiin varautumiseksi löydät näiltä sivuilta. Päivitetyt Metsänhoidon suositukset löytyvät täältä.

Yhteisviestinnällä ja kampanjoinnilla lisää puhtia sopeutumistyöhön

Mitä ilmastonmuutos tarkoittaa tavallisen kansalaisen näkökulmasta? Miten tulvat ja kuivuus näkyvät pihassa ja puutarhassa? Miten arjen pienillä teoilla voi varautua säässä ja ilmastossa tapahtuviin muutoksiin?

Näihin kysymyksiin on pyritty vastaamaan Tapion, kansalaisjärjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden yhteisessä viestintäkampanjassa Ilmastonmuutos haltuun – ennakoi, varaudu, sopeudu. Kampanjassa nostetaan esille ilmastonmuutoksen vaikutuksia konkreettisin esimerkein ja herätellään omatoimiseen varautumiseen arjen toimintaympäristössä. Kampanja käynnistyi lokakuussa 2018, ja se jatkuu myös vuonna 2019. Katso lisätietoja ja kampanjan piirrosvideo täältä. Voit myös ilmoittaa sivustolla itsesi ja organisaatiosi mukaan ottamaan #ilmastonmuutoshaltuun #hyvänsäänaikana.

Lisätietoja 

Essi Lahti, Tapio Oy
essi.lahti(at)tapio.fi
050 467 9871

Nora Arnkil, Tapio Oy
nora.arnkil(at)tapio.fi
050 325 8047

Saara Lilja-Rothsten, maa- ja metsätalousministeriö
saara.lilja-rothsten(at)mmm.fi
029 516 2060

Tietoa ja työkaluja käyttöösi

Tietoisku sopeutumisesta (pdf, 2018)

Tietokortteja sopeutumisesta eri näkökulmista:

Yritys, kysymyksillä pääset työn alkuun: Tarkastele yritystoimintasi ilmastokestävyyttä (pdf, 2017)

Ilmastokestävyys – mitä se tarkoittaa julkiselle sektorille ja yrityksille (Prezi, 2016)

Maa- ja metsätalousministeriön sivut sopeutumisesta

Vanhoja hankeraportteja

Ilmastokestävyyden tarkastelu – konsepti käytännön työvälineeksi (pdf, 2016)

Selvitys yksityisen sektorin sopeutumisesta ilmastonmuutokseen (pdf, 2016)