Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Merkityksellinen metsäkulttuuri

Merkityksellinen metsäkulttuuri

Monimuotoinen metsäkulttuuri on olennainen osa suomalaista kulttuuria ja elämäntapaa. Sillä on Suomessa merkittävä potentiaali taloudellisen, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun lisääjänä. Metsiin liittyviä kulttuuriarvoja ja suomalaista metsäkulttuuria voidaan pitää yhteiskunnallisesti merkittävänä voimavarana.

On tärkeää, että metsänomistaja on tietoinen metsiensä kulttuurisesta ulottuvuudesta. Myös metsäalan toimijat ja metsäammattilaiset tarvitsevat tietoa ja toimintatapoja metsäkulttuurin tunnettuuden lisäämiseksi.

Metsäkulttuurinen näkökulma tarkastelee metsiä niin, että keskiössä on ihminen toimijana. Metsäkulttuurinen näkökulma lisää ihmisten vuorovaikutusta sekä luo ymmärrystä ihmisen ja metsän välisistä suhteista ja ihmisen metsiin liittämistä arvoista. Metsäkulttuurinen näkökulma rakentaa edellytyksiä metsien hoidon ja käytön yhteensovittamiselle.

Tutustu metsäkulttuuriselvityksiin

Metsäkulttuurinen näkökulma Kansalliseen metsästrategiaan (PDF), 16.3.2018

Merkityksellinen metsäkulttuuri (PDF), 5.12.2016

Lähtökohdat metsäkulttuuriohjelmalle -raportti haastatteluista (PDF), 30.12.2016