Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Metsätien kunnossapito

Metsätien kunnossapito

Uusimmat oppaat, ohjeet ja työkalut löydät tästä!

Hyväkuntoisella metsätiestöllä on tärkeä tehtävä metsien monipuolisessa hoidossa ja käytössä sekä metsäteollisuuden puuhuollossa.  Tapio Oy on usean vuoden tuottanut maa- ja metsätalousministeriön tilauksesta metsätien kunnossapitoa edistävää materiaalia ja työkaluja. Näiden tarkoitus on auttaa metsänomistajia ja tiekuntia sekä metsätalouden ja maanrakennuksen ammattilaisia metsätien kunnossapidossa.  Tehtävä on ajankohtainen juuri nyt, kun puun käyttö lisääntyy, metsäkuljetuskalusto järeytyy, lämpenevä ilmasto heikentää teiden kantavuutta ja maaseudun pientiestö rappeutuu.

Vuonna 2016 hankkeessa valmistuivat seuraavat tuotteet:

Metsätien kuntokatselmusmenettely, jolla metsänomistaja, tiekunta tai tieisännöitsijä voi nopeasti ja ilman raskaita järjestelmiä selvittää tien kuntopuutteet kunnossapidon suunnittelua varten

Metsätien kunnossapidon urakoinnin malliasiakirjat, joita tiekunta voi hyödyntää kunnossapitotöiden teettämisessä ja urakoitsija työn tekemisessä. Pakettiin kuuluvat Metsätien kunnossapidon työtilaus- ja kilpailuttamisohje, kunnossapidon vuosikustannusarvio, yksittäisen työn tilaamisen lomakemallit, laajempien kunnossapitourakoiden tarjouspyyntö, tarjous- ja sopimuslomakemallit sekä eri kunnossapitotöiden vaatimuksia ja työtapaa kuvaavat tehtäväkortit.

Metsätien kunnossapitoesite, joka on tiivis ja kuvitettu neuvontatyökalu sekä sähköisenä että tulostettuna.

Metsätien perusparannuksen vaatimuksia on muistio etenkin kemera-rahoitteisen metsätien perusparannuksen vaatimuksista.

Metsätiemestarit Facebook ryhmä, jossa kohta 1300 jäsentä keskustelee, jakaa kokemuksia, kuvia ja videoita metsätien pidosta ja käytöstä.

Vuonna 2015 valmistuneet tuotteet:

Metsätien kunnossapito-opas. Laajassa oppaassa on esitelty kunnossapitotöiden suunnittelua, organisointia ja kilpailuttamista sekä kunnossapidossa käytettäviä työmenetelmiä, koneita ja materiaaleja

Metsätien kunnossapito diasarja. Valmis neuvontapaketti metsänomistaja- tai tiekunnan tilaisuuksiin kunnossapitotöiden organisoinnista ja suunnittelusta sekä toteutuksen menetelmistä, kalustosta ja materiaaleista.

Metsätien omavalvonta. Selvitys metsätien rakentamisen omavalvontamenetelyn kehittämistä ja omavalvonnan yhteydessä raportoitavista tien mitoista ja muista laatutekojöistä.

Tutustu lähemmin ja lataa tuotteet ilmaiseksi täältä

Metsätien kunnossapidon oppaat ja ohjeet

Metsätien kunnossapitotöiden vuosikustannusarvio ja urakointiohjeet

Yksittäisen kunnossapitotyön tilaamisen mallilomakkeet

Laajemman kunnossapitourakan kilpailuttamisen mallilomakkeet

Metsätien kunnossapidon tehtäväkortit

Metsätiemestarit Facebook ryhmä