Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Metsätien kunnossapito » Metsätien kunnossapidon tehtäväkortit

Metsätien kunnossapidon tehtäväkortit

Tehtäväkortteissa on kuvattu kymmenestä eri kunnossapidon työstä ajankohta, jolloin työ tulisi tehdä, työn laatuvaatimukset, työn laadun mittaaminen ja toteaminen, työselitys sekä työn ja liikenne- ja työturvallisuusvaatimukset. Urakointiasiakirjoissa edellytetään että kyseessä olevat työt tehdään tehtäväkortin mukaisesti  ja tehtäväkortit liitetään aina mukaan yksittäisten töiden työtilausten ja laajempien urakoiden kilpailuttamisen asiakirjoihin.

Lataa tehtäväkortit alla olevasta luettelosta:

Ojien hoito ja kunnostus 

Tehtäväkortti 1, Ojien hoito ja kunnostus (PDF)

Tienvarsivesakon ja reunapuiden poisto
Tehtäväkortti 2, Tienvarsivesakon ja reunapuiden poisto (PDF)

Rumpujen hoito ja kunnostus
Tehtäväkortti 3, Rumpujen hoito ja kunnostus(PDF)

Auraus, linkous, aurausvallin madaltaminen ja polanteen poisto
Tehtäväkortti 4, Auraus, linkous, vallin madaltaminen, polanteen poisto(PDF)

Liukkauden torjunta
Tehtäväkortti 5, Liukkauden torjunta(PDF)

Tien tasaus ja reunapalteen poisto
Tehtäväkortti 6, Tien tasaus ja reunapalteen poisto (PDF)

Sorastus
Tehtäväkortti 7, Sorastus (PDF)

Vaurioiden korjaukset
Tehtäväkortti 8, Vaurioiden korjaukset (PDF)

Pölyn sidonta
Tehtäväkortti 9, Pölynsidonta (PDF)

Aurausviitoitus
Tehtäväkortti 10, Aurausviitoitus(PDF)

Tällä sivulla jaettava materiaali mukaan lukein Metsätien kunnossapidon kilpailuttamisen ohje, metsätien kunnossapidon työtilauksen ja kilpailuttamisen lomakemallit sekä tehtäväkortit on tuotettu maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella Tapio Oy:ssä. Materiaalin kehittämisessä on kuultu Suomen Tieyhdistys Ry:n sekä Koneyrittäjät Ry:n ja Infra Ry:n edustajia. Asiantuntijana laadinnassa ovat olleet Navico Oy ja Deveco Oy.Dokumentit on tarkoitettu metsänomistajien ja tiekuntien sekä metsätien kunnossapitoa tekevien yritysten käyttöön. Tapio Oy ei anna käyttäjälle takuuta tässä materiaalissa olevan tiedon ajantasaisuudesta tai virheettömyydestä. Tapio Oy ei myöskään takaa materiaalin käyttäjälle tietyn tai halutun lopputuloksen saavuttamista kaikissa olosuhteissa. Tapio Oy ei vastaa kulusta, menetyksestä tai vahingosta, jota tämän materiaalin käytöstä mahdollisesti aiheutuu käyttäjälleen.