Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Metsätien kunnossapito » Yksittäisen kunnossapitotyön tilaamisen lomakemallit

Yksittäisen kunnossapitotyön tilaamisen lomakemallit

Työtilauksen lomakemallit ja niihin kuuluvat tehtäväkortit on tarkoitettu yksittäisten kunnossapitotöiden tilaamiseen ilman kilpailutusta. Lataa alla olevasta luettelosta kunkin kunnossapitotyön tilaamisessa käytettävä lomakemalli, jonka voit itse täyttää ja työn tekemistä kuvaava tehtäväkortti.

Aurausvallin madaltaminen

Aurausvallin madaltamisen työtilausmallilomake (DOC)
Tehtäväkortti 4, Auraus, linkous, vallin madaltaminen, polanteen poisto (PDF)

Aurausviitoitus ja lumen poisto

Aurausviitotuksen ja lumenpoiston työtilausmallilomake (DOC)
Tehtäväkortti 4, Auraus linkous vallin madaltaminen, polanteen poisto (PDF)
Tehtäväkortti 10, Aurausviitoitus (PDF)

Hiekoitus

Hiekoituksen työtilausmallilomake (DOC)
Tehtäväkortti 5, Liukkauden torjunta (PDF)

Jääpolanteen poisto

Jääpolanteen poisto työtilausmallilomake (DOC)
Tehtäväkortti 4, Auraus, linkous, vallin madaltaminen, polanteen poisto (PDF)

Pölyn sidonta

Pölyn sidonta työtilausmallilomake (DOC)
Tehtäväkortti 9, Pölyn sidonta (PDF)

Reunapalteen poisto
Reunapalteen poisto työtilausmallilomake (DOC)
Tehtäväkortti 6, Tien tasaus ja reunapalteen poisto (PDF)

Rumpujen hoito

Rumpujen hoito työtilausmallilomake (DOC)
Tehtäväkortti 3, Rumpujen hoito ja kunnostus (PDF)

Sivu- ja laskuojien hoito

Sivu ja laskuojien perkaus työtilauksen mallilomake (DOC)
Tehtavakortti 1, Ojien hoito ja kunnostus (PDF)

Sorastus

Sorastus työtilausmallilomake (DOC)
Tehtäväkortti 7, Sorastus (PDF)

Tien pinnan tasaus

Tasauksen työtilausmallilomake (DOC)
Tehtäväkortti 6, Tien tasaus ja reunapalteen poisto (PDF)

Vaurioiden korjaukset

Vaurioiden korjaukset työtilausmallilomake (DOC)
Tehtäväkortti 8, Vaurioiden korjaukset (PDF)

Vesakon raivaus

Vesakon raivaus työtilausmallilomake (DOC)
Tehtäväkortti 2, Tienvarsivesakon ja reunapuiden poisto (PDF)

Tällä sivulla jaettava materiaali mukaan lukein Metsätien kunnossapidon kilpailuttamisen ohje, metsätien kunnossapidon työtilauksen ja kilpailuttamisen lomakemallit sekä tehtäväkortit on tuotettu maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella Tapio Oy:ssä. Materiaalin kehittämisessä on kuultu Suomen Tieyhdistys Ry:n sekä Koneyrittäjät Ry:n ja Infra Ry:n edustajia. Asiantuntijana laadinnassa ovat olleet Navico Oy ja Deveco Oy.Dokumentit on tarkoitettu metsänomistajien ja tiekuntien sekä metsätien kunnossapitoa tekevien yritysten käyttöön. Tapio Oy ei anna käyttäjälle takuuta tässä materiaalissa olevan tiedon ajantasaisuudesta tai virheettömyydestä. Tapio Oy ei myöskään takaa materiaalin käyttäjälle tietyn tai halutun lopputuloksen saavuttamista kaikissa olosuhteissa. Tapio Oy ei vastaa kulusta, menetyksestä tai vahingosta, jota tämän materiaalin käytöstä mahdollisesti aiheutuu käyttäjälleen.