Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Metsätiet kuntoon -hanke

Metsätiet kuntoon -hanke

Tapio Oy tuottaa Maa- ja metsätalousministeriön tilaamassa metsätiet kuntoon -hankkeessa metsätienpitoa edistäviä työkaluja. Näiden on tarkoitus osaltaan auttaa tilanteessa, jossa puunkäyttö lisääntyy, metsäkuljetuskalusto järeytyy ja monipuolistuu, mutta maaseudun pientiestö rappeutuu. Teemme hankkeessa seuraavat osakokonaisuudet:

  • Tiekunnille ja alan toimijoille tarkoitettu Metsätien kunnossapito-opas, jossa käsitellään metsätien hoitoa ja kunnostusta aikaisempaa laajemmin. Uusina osina ovat mukana kunnossapidon kalusto- ja materiaalivaatimukset sekä ohjeet urakoinnin menettelyihin. Opas julkaistaan sähköisenä osana Metsänhoidon suositukset -sarjaa
  • Metsätien rakentamisen omavalvontamenettelyn kuvaus. Toimeksianto koskee ensisijaisesti kemera-tukea saavia metsäteitä, jolloin valmistuneiden töiden toteutusilmoituksen yhteydessä raportoitaisiin työn ohjeiden mukaisuutta ja laatua kuvaavia mittaustietoja. Menettely on suositeltavaa laajentaa koskemaan koneenkuljettajalta urakoitsijan kautta toteuttajalle kulkevaa omavalvontatietoa ja siihen liitettävää palautejärjestelmää. Tällöin tieto työn laadusta ja ohjeiden mukaisuudesta kulkisi molempiin suuntiin vähentäen työnjohdon ja valvonnan tarvetta ja lisäten tiedon kulkua ja luottamusta.
  • Neuvontamateriaalia kuten sähköinen esite ja diasarja tiekunnille ja toimijoille metsätien kunnossapidosta ja sen hyödyistä.
  • Metsätien kunnossapitoa koskevaa viestintää painetussa ja sosiaalisessa mediassa
  • Puuntuhkan kaytön edistäminen metsätien rakenteissa. Tämä on jatkoa Tapion Tuhkatie-projektille, jossa on selvitetty tuhkarakenteiden ympäristövaikutuksia ja teknisiä ominaisuuksia.