Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Paikkatietoaineiston hyödyntäminen kunnostusojituksen suunnittelussa

Paikkatietoaineiston hyödyntäminen kunnostusojituksen suunnittelussa

Projektissa on tarkasteltu erityisesti laserkeilausaineiston hyödyntämistä kunnostusojitushankkeen suunnittelijan työkaluna. Tavoite on ollut, että projekti tuottaa sellaista tietoa, joka hyödyttää kunnostusojituksen suunnittelijan käytännön työtä muun muassa kuivatuksen suunnittelussa, vesiensuojelun suunnittelussa ja vesien johtamisessa eri tilanteissa. Projekti on luonut pohjan sille, että jatkoprojektissa vähitellen Suomen metsäkeskuksen verkkosivuille kaikkien toimijoiden käyttöön syntyy palvelu- ja aineistokokonaisuus, jonka avulla käytännön kunnostusojituksen suunnittelija voi parantaa suunnitelmansa laatua. Ammattilaisille tarkoitetussa TAPIO ForestKIT sovelluksessa voit käyttää näitä aineistoja suoraan suunnitelmia tehdessäsi.

Vinovalovarjostuskuvan avulla voidaan arvioida ojien kuntoa. Vinovalovarjostuskuva sekä veden virtausmalli löytyy myös TAPIO ForestKIT-sovelluksesta.

Raportissa käydään läpi kunnostusojituksen suunnittelun käytännön vaiheet ja kuvataan eri vaiheissa muun muassa laserkeilausaineistojen hyötykäyttömahdollisuudet. Kunnostusojituksen suunnitteluprosessi voidaan vaiheistaa seuraavasti:

Kunnostusojitushankkeen suunnittelun osat

  1. Hankkeen kokoon juoksu, jossa esimerkiksi yhden kunnostusojitusta haluavan tilan ympärille kunnostusojituksen suunnittelija kasaa samalla valuma-alueella olevista tiloista joukon, joiden alueella tehtävä kunnostusojitus olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa yhteishankkeena samalla kertaa. Kokoon juoksussa laserkeilausaineistojen hyödyntämiseen perustuvasta Suomen metsäkeskuksen sivuilta löytyvästä karttapalvelusta on erittäin paljon hyötyä toimenpiteiden markkinoinnissa.
  2. Alustava suunnittelu, jossa sisätyönä karttatarkasteluun perustuen tarkemmin perehdytään edellä kokoon juostun kunnostusojitushankkeen toimenpidetarpeeseen ja ratkaisuvaihtoehtoihin. Niin puunkorjuun kuin ojasuunnittelun ja vesiensuojelurakenteidenkin alustavassa suunnittelussa ja sijoittelussa laserkeilaus- ja muista paikkatietoaineostoista on erittäin paljon hyötyä tarkennettaessa suunnittelua.
  3. Maastosuunnittelu, jossa edellä kuvattu tarkastelu tarkennetaan maastossa. Laserkeilausaineisto on hyvänä apuna, kun maastossa tarkistetaan sisätyönä tehtyjä alustavia ratkaisuja.
Valuma-alueen määritystyökalulla saadaan selville vesiensuojelurakenteen yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala

Lataa koko raportti tästä

Paikkatietoaineiston hyödyntäminen kunnostusojituksen suunnittelussa -hankeraportti 2017 (PDF)

Suo-OHKE hankkeen raportti

Veden palauttaminen kuivuneille suojelusoille kunnostusojitushankkeen yhteydessä – 10/2018 (PDF)

Ajankohtaista

Tiedote 20.11.2018: Laserkeilaus tuo tehoa ojien kunnostuksen suunnitteluun ja auttaa vesiensuojelussa