Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Tuli takaisin metsiin

Tuli takaisin metsiin

Hankkeen tavoitteena on pysäyttää kulotusten väheneminen ja kääntää hallittu tulen käyttö talousmetsissä kasvu-uralle. Hanke toteutetaan vuosina 2017-2019 maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella ja osana METSO-ohjelman toteutukseen kuuluvia valtakunnallisia luonnonhoidon kehittämishankkeita. 

Hakkuualueiden hallitun tulenkäytön avulla voidaan lisätä luontotyyppien ja lajiston monimuotoisuuden suojelua sekä metsänhoidon vastaavuutta luonnonhäiriöihin.

Kulotustoimintaa on kehitetty ja tuettu useissa METSO-ohjelman hankkeissa ja -verkostoissa viimeisen 10 vuoden aikana. Kehittämistyöstä ja luonnonhoidollis-metsänhoidollisia kulotuksia puoltavista tutkimustuloksista huolimatta kulotustoiminta on taantunut jo pidemmän aikaa. Tilannetta pyritään korjaamaan Tuli takaisin metsiin -hankkeen toimenpiteillä.

Hankkeen tulokset

  1. Kokeiluun perustuva toimintamalli metsien monimuotoisuutta edistävien kulotusten toteuttamisesta Kemera luonnonhoitohankkeena
  2. Ehdotus kulotusten tukemisesta osana tulevaa metsätalouden kannustejärjestelmää
  3. Selvitys tulen käytöstä keinona kustannustehokkaassa maankäytön muutoksessa talousmetsästä suojelualueeksi

Hanke järjestää koulutuksen kulotus-luonnonhoitohankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta 29.8.2018. Katso lisätietoja koulutuksesta.

Tuli takaisin metsiin –  kulotuksiin kannustamisen perusteet, tavoitteet ja tukeminen -raportti

Tuli takaisin metsiin –raportti esittelee ehdotuksen kulotusten tukemisesta osana metsätalouden tulevaa kannustejärjestelmää. Raportti antaa perusteltuja vastauksia kysymyksiin, millaisia vuotuisia kulotuspinta-aloja yksityismetsissä voitaisiin tavoitella, millaisia taloudellisia kannustimia tarvittaisiin niiden toteuttamiseksi ja minkälaisia kustannuksia tavoitteiden toteuttamisesta koituisi yhteiskunnalle?

Lataa raportti (PDF)

Lisätietoa:
Projektipäällikkö Lauri Saaristo, p. 0405739168, lauri.saaristo(at)tapio.fi