Etusivu » Konsultointi » Koulutuspalvelut » Juurikäävän torjunta alkoi. Tarkista kasvinsuojelututkinnon ajantasaisuus!

Juurikäävän torjunta alkoi. Tarkista kasvinsuojelututkinnon ajantasaisuus!

Juurikäävän torjuntakausi hakkuutyömailla on käynnistynyt. Laki metsätuhojen torjunnasta edellyttää, että metsän hakkaaja huolehtii männyn ja kuusen juurikäävän torjunnasta toukokuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana juurikäävän leviämisen riskialueilla. Torjuntatyö aloitetaan toukokuussa, kun terminen kasvukausi on alkanut, ilman lämpötila on tarpeeksi korkea eikä maassa ole yhtenäistä lumipeitettä.

Juurikääpä lahottaa runkopuuta ja altistaa vioittuneen puun seurannaistuhoille, kuten myrskylle.

Juurikäävän torjunta tehdään pääsääntöisesti kantokäsittelynä tähän tarkoitukseen hyväksytyillä kasvinsuojeluaineilla koneellisen hakkuun yhteydessä. Jos uudistushakkuualueelle istutetaan tai kylvetään lehtipuuta, ei kohteella tarvitse juurikäävän torjuntaa tehdä. Torjuntavelvoite ei myöskään koske kotitarvehakkuita.

Metsätalouden ammattimaisessa kasvinsuojeluaineiden käytössä vaaditaan vähintään ns. suppea kasvinsuojelututkinto, joka oikeuttaa ostamaan kasvinsuojeluaineita ja käyttämään niitä juurikäävän torjunnassa sekä metsänhoitotöissä. Metsäkoneyrityksissä on hyvä tarkistaa, että hakkuukoneenkuljettajien kasvinsuojelututkinnot ovat voimassa koko käsittelykauden, marraskuun loppuun saakka.

Tapion työturvallisuus- ja kasvinsuojelukoulutukset

Metsätaloudessa tarvittavan kasvinsuojelututkinnon voi suorittaa erillisessä tenttitilaisuudessa tai esimerkiksi työturvallisuuskorttikoulutuksen yhteydessä. Tutkinto on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Tapion koulutusohjelmassa käydään läpi myös yrityksen omat ohjeet ja havainnot.

”Tapio Silvan työturvallisuuskorttikoulutus vastasi hyvin tarpeisiimme. Koulutus oli metsäalalle räätälöity ja tukeutui myös yhtiömme omiin työturvallisuusdokumentteihin ja -käytäntöihin.”  kertoi  Kauko Kärkkäinen, Tornator Oyj:n resurssipäällikkö ja työsuojelupäällikkö.

Tapion koulutus perustuu Työturvallisuuskeskuksen hyväksymään sisältöön ja vaatimuksiin, mutta koulutusmateriaali on sovitettu metsäalan erityistarpeisiin. Tapion koulutuksen hyötynä on, että siinä yleisiä työturvallisuusvaatimuksia tarkastellaan metsäalan toimintaympäristössä.

Tilauskoulutus palvelee erinomaisesti organisaation työturvallisuuden kehittämistä. Korttikoulutukseen voidaan sisällyttää yrityksen omia työturvallisuusohjeita ja käsitellä käytännössä tehtyjä turvallisuushavaintoja sekä niihin perustuvia kehittämistarpeita. Samassa yhteydessä voi suorittaa kasvinsuojelututkinnon.

Tentti ja työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskoulutuksen tentti on uudistettu. Siinä käsitellään aiempaa laajemmin työpaikan vaara- ja kuormitustekijöiden tunnistamista, jolloin se tukee hyvin myös oppimista ja kurssin tavoitteita. Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään osallistujille Työturvallisuuskeskuksen viisi vuotta voimassa oleva, henkilökohtainen työturvallisuuskortti.

 

Soita ja pyydä tarjous!

 

Ari Nieminen

Laatu- ja koulutusasiantuntija

040 718 2595

ari.nieminen@tapio.fi