Etusivu » Konsultointi » Koulutuspalvelut » Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskortti – avain yhteiselle työpaikalle

Metsäalalla työskennellään usein työturvallisuuslain tarkoittamalla yhteisellä työpaikalla, kuten puunkorjuu- ja metsänhoitotyömailla, metsäteiden kunnossapidossa sekä puutavaraterminaaleissa. Yhteinen työpaikka tarkoittaa yhden pääurakoitsijan hallinnoimaa työmaata, jossa työskentelee usean eri alihankintayrityksen ja myös pääurakoitsijan työntekijöitä.

Työturvallisuuskorttikoulutus on hyvä kokonaisuus metsäalan työturvallisuudesta ja sen edistämisestä työpaikoilla. Osallistujat perehtyvät työturvallisuuslain ja Valtioneuvoston asetuksen (VnA 749/2001 puunkorjuutyön turvallisuudesta) merkitykseen sekä työpaikalla annettavaan perehdyttämiseen, työturvallisuushavainnointiin ja eri osapuolten vastuisiin turvallisessa työskentelyssä.

Koulutus on hyödyllinen metsäkoneyrittäjille ja kaikille työntekijöille, jotka liikkuvat puunostajan hallinnoimalla puunkorjuutyömaalla ja sen varastolla sekä puutavara-auton kuljettajille, jotka vievät raakapuuta useiden toimijoiden vastaanottopaikoille.

Työturvallisuuskortti on Työturvallisuuskeskuksen (TTK) hallinnoima pätevyys, jolla osoitetaan työpaikalla tarvittava työturvallisuusosaaminen. Koulutuksen sisältö ja oppituntien aiheet perustuvat TTK:n hyväksymään ohjelmaan ja opetusaineistoon.

Metsäalapainotteinen työturvallisuuskorttikoulutus

Tapio järjestää työturvallisuuskorttikoulutusta metsäalalle painotetulla ohjelmalla, johon voidaan sisällyttää osuus yrityskohtaisistä turvallisuuskäytännöistä ja työohjeista. Koulutus on yksipäiväinen (8 h) ja siihen sisältyy kirjallinen koe, jonka hyväksyttävästi suorittaneet saavat työturvallisuuskortin. Koulutus on suunnattu;

  • puunhankintaorganisaatioille
  • metsänhoitoyhdistyksille
  • metsäkone- ja metsäpalveluyrityksille
  • puutavara-auton kuljettajille
  • metsätyöntekijöille.

Hyödynnä koulutuspäivä tehokkaasti!

Työturvallisuuskorttikoulutukseen voidaan liittää;

  • Kasvinsuojeluaineiden käyttäjätutkinto, Muu metsätalouskäyttö
  • Kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyyskoulutus

Kasvinsuojeluaineiden käyttäjätutkinto

  • Muu metsätalouskäyttö

Kasvinsuojeluaineiden ammattimainen käyttö on luvanvaraista marraskuusta 2015 alkaen. Metsätalouskäytössä juurikäävän torjunta kantokäsittelyaineilla sekä kemiallinen heinän- ja vesakontorjunta edellyttää tällöin kasvinsuojeluaineiden käyttäjätutkintoa (Laki kasvinsuojeluaineista 1563/2011).