Osallistaminen edistää kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja luo vuoropuhelua kunnan hallinnon ja kuntalaisten välille. Hyvin suunniteltu osallistaminen tekee prosessista sujuvan ja helpottaa osallistamisen tulosten huomioimista metsäsuunnitelmassa. Autamme osallistamaan kuntalaiset ja sidosryhmät mukaan suunnitteluun räätälöimällä menetelmät kunnan ja laadittavan suunnitelman mukaan.

Vuorovaikutteisuus suunnittelussa edistää luottamuksen rakentumista ja tuo arvokasta tietoa

Kuntametsät ovat kuntalaisille ja muille alueen käyttäjille tärkeitä virkistys- ja ulkoilualueita. Metsäsuunnitelman tai metsien käyttöä laajemmin ohjaavan metsäohjelman luomisessa on tärkeää, että asukkailla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan omaa lähimetsää koskevaan suunnitteluun. Osallistamisella parannetaan luottamusta ja hyväksyntää tehtyihin päätöksiin ja lisätään molemminpuolin tietoutta alueen käytöstä ja tulevista toimenpiteistä.

Tavoita laajasti kuntalaisia

Osallistamisessa voidaan hyödyntää monipuolista keinovalikoimaa. Useampia menetelmiä yhdistelemällä saadaan tavoitettua paremmin eri ryhmiä ja taattua kattava mielipiteiden kuuleminen. Erilaisia keinoja voivat olla esimerkiksi asukaskyselyt, maastokäynnit, asukastilaisuudet ja sidosryhmien työpajat. Selvitämme kunnan lähtökohdat ja tarjoamme suunnittelutilanteen ja kunnan yksilöllisten piirteiden perusteella sopivat osallistamismenetelmät ja ehdotamme keinot tiedotuksen edistämiseksi.

Sujuva suunnitelma osallistamiselle

Vuorovaikutteisuuden takaamiseksi osallistamisesta on tärkeää luoda kattava suunnitelma. Suunnittelemme selkeän osallistamisen mallin kunnan tarpeisiin ja hoidamme fasilitoinnin. Vuorovaikutteisuus nivoutuu näin osaksi metsäsuunnitelman laadintaa.

Lisätietoa

Ota yhteyttä ja sovi palvelun tarkemmasta esittelystä.

  • Sini Miettinen
  • Asiakkuusasiantuntija
  • sini.miettinen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6076
  • Juho Lammi
  • Metsätietoasiantuntija, tuotepäällikkö ForestKIT
  • juho.lammi(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6049