Metsäohjelma turvaa kuntametsien kokonaiskestävyyden, ja auttaa hahmottamaan metsien suunnan. Sen laadinta nojaa kunnan metsien strategisiin painopisteisiin ja tekemäämme vaikutusten arviointiin. Hyvä laajapohjainen valmistelu ja kattavat laskelmat maksavat itsensä nopeasti takaisin.

Teimme Kuntaliitolle monitavoitteisen metsäsuunnittelun selvityksen. Lue lisää

Ota yhteyttä ja sovi palvelun tarkemmasta esittelystä:
Metsätietoasiantuntija Juho Lammi, p. 050 325 6691, juho.lammi@tapio.fi

Vaikutusten arviointia tarvitaan

Metsäohjelman vaikutusten arvioinnin pohjaksi tarvitaan laskelmat kunnan metsien ja puuston kehityksestä 50 vuoden päähän. Laskennoissa käytämme metsäohjelman linjausten mukaisia rajoitteita ja tavoitteita. Niiden avulla mallinnamme puuston kehityksen suuntaviivoja laskennallisten kasvumallien perusteella. Metsäohjelman linjaukset viedään käytäntöön metsäsuunnitelmaa päivittämällä.

Laadimme laskelmat Jyväskylän kaupungin metsäohjelman vaikutusten arvioinnin tueksi. Tutustu laskelmiin

Metsien kunnossapitoluokat mukana vaikutusten arvioinnissa

Vaikutusten arviointi perustuu tietoon kunnan metsistä. Laskelman tarkoituksena on ennustaa metsien tulevaa kehitystä ja kunnossapitoluokittain määriteltyjä taloudellisia vaikutuksia. Näin kunta voi suunnitella metsien käyttöä pitkällä aikavälillä ja saisi metsistään suurimman mahdollisen hyödyn.

Metsien ja puuston kehityksen ennuste

Laskelman avulla kunta voi verrata metsänohjelman tuottamaa puuston kasvua ja hakkuumääriä. Näin tuotetaan tietoa kunnan metsäomaisuudesta ja sen kehityksestä tulevina vuosikymmeninä. Samalla voidaan kohdentaa metsien luonnonsuojelua sekä puustoa hoitoa ja hakkuita täsmällisemmin.

Tapion laskelmat tuottavat tietoa metsäohjelman toteutumisen seurantaan. Metsäohjelman seurantaa varten kunta voi koostaa vuosiraportteihin tärkeimmät tiedot.

  • Juho Lammi
  • Metsätietoasiantuntija
  • juho.lammi(at)tapio.fi
  • +358 50 325 6691