Lisää puuta tarvitaan – Metsäpolitiikkafoorumi selvitti puun tarjontaa Pelin eteneminen

KASINON PELISÄÄNNÖT

Suomessa tavoitellaan kotimaisen puun käytön lisäämistä 15 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa eli yli viidenneksellä nykyisestä. Lyhyellä ajanjaksolla näyttää siltä, että puuvarat riittävät Suomessa suunnitteilla olevaan lisäkäyttöön, mutta puuntarjontaan liittyy epävarmuustekijöitä. Metsäpolitiikkafoorumi esittää keinoja puuntarjonnan lisäämiseksi. Metsien kasvua lisäämällä voidaan varmistaa puun saatavuus ja turvata eri ekosysteemipalveluja.

Metsäteollisuuden raaka-aineen saannin kannalta avainasemassa ovat perhemetsänomistajat, joiden metsien vuosittainen lisähakkuupotentiaali on 13 miljoonaa kuutiometriä.

Uusi Metsäpolitiikkafoorumi tuo tutkimustiedon nopeasti ja tehokkaasti päätöksentekijöiden käyttöön

Metsämiesten Säätiön rahoittamassa Metsäpolitiikkafoorumi-hankkeessa on kehitetty ja testattu instrumentti, joka perustuu keveisiin kertaluonteisiin asiantuntijapaneeleihin. Näissä tutkijat ja päätöksentekijät kohtaavat ja keskittyvät yhteen teemaan kerrallaan. Kustakin teemasta tehdään synteesi, mitä tutkimus siitä kertoo – ja mitä se ei kerro. Synteesin pohjalta arvioidaan tarvittavia politiikkakeinoja ja tutkimusteemoja. Foorumin tuloksilla tuetaan metsäpolitiikan prosesseja sekä tehostetaan tutkimustulosten käytäntöön vientiä.

Tapio vastaa Metsäpolitiikkafoorumi-hankkeen toteutuksesta yhteistyössä alan toimijoiden ja tutkijoiden kanssa. Ensimmäisenä vuonna 2015 luotiin foorumille toimintakonsepti, jolla käsiteltiin laaja-alaisen ohjausryhmän valitsema 1. teema Puun tarjonta yksityismetsistä.

Kasinoa pelataan siten, että jokainen pelaaja saa neljä korttia itselleen ja neljä korttia pöytään kuvapuoli ylöspäin. Pelin aloittaa etukäsi ja vuorollaan jokaisen pelaajan tulee pelata yksi kortti pöytään. Pelin tarkoituksena on siis kerätä pöydästä kortteja ja tämä tapahtuu pelaamalla samanarvoinen kortti tai summakortti. Esimerkiksi jos pöytään pelataan sotilas, saa pelaaja kerätä pöydästä kaikki sotilaat ja kortit, joiden summa on sama kuin sotilaan arvo (11). Nämä kortit laitetaan pelatun kortin kanssa pistepinoon kuvapuoli alaspäin. Jos pelaaja ei voi tai halua ottaa kortteja pelattu kortti jää pöytään kuvapuoli ylöspäin ja vuoro siiryy eteenpäin.

Puun tarjonta yksityismetsistä -selvityksen suositukset

Tämän selvityksen teossa käytiin läpi yli 50 tutkimusta. Puun kysynnällä ja hinnalla on selvin vaikutus metsänomistajien puunmyyntipäätöksiin, mutta selvityksen mukaan puun tarjonnan lisäämiseen yksityismetsistä voidaan vaikuttaa myös seuraavilla keinoilla:

  • Metsänomistajuuden kehittäminen: sukupolvenvaihdokset, perikuntien päätöksenteko, metsätilojen myynnin aktivointi
  • Metsänomistajien tietoisuuden lisääminen oman metsän mahdollisuuksista: talous- ja kannattavuusneuvonta, metsäomaisuuden hoitopalvelut, julkisin varoin kerättyjen metsävaratietojen hyödyntäminen
  • Metsätilojen ja leimikoiden koko ja rakenne: tilakoon ja leimikoiden koon suurentaminen
  • Metsätalouden kannusteet: metsäverojärjestelmän uudistaminen – tuetaan aktiivisen metsätalouden harjoittamista, puun markkinoille tuloa ja metsänomistajarakenteen kehittymistä.

Lisää tutkimusta tarvitaan seuraavista teemoista:

  • Metsänomistajien kuvaaminen puun tarjonnan ja metsien käytön näkökulmasta
  • Metsätalouden kannattavuuden parantaminen
  • Puuntuotannon lisäämisen mahdollisuudet ja keinot.

Metsäpolitiikkafoorumin seuraava teema on Metsien kasvun lisääminen

1. Pelaajien tulee tallettaa vähintään 15 € (150 NOK, 150 SEK, 20 $, 15 £) lunastaakseen talletusbonuksen, ellei kampanjan omissa säännöissä ja ehdoissa ole toisin ilmoitettu.

2. Huomioi, että bonuksen näkyminen tililläsi saattaa viedä muutamia minuutteja.

3. Kaikki bonukset tulee kierrättää vähintään 35 (kolmekymmentäviisi) kertaa, ennen kuin rahat voi kotiuttaa Kasinolta, ellei kampanjan omissa säännöissä ja ehdoissa ole toisin ilmoitettu. Kaikki rahat, jotka on kotiutettu ennen kierrätysvaatimusten täyttämistä kokonaan, voidaan poistaa pelaajan tililtä Kasinon johdon harkinnan mukaan.

4. Huomioi, että eri peleistä saa eri osuuden kierrätysvaatimuksen suhteen.

Metsäpolitiikkafoorumin vuoden 2016 teemaksi on valittu Metsien kasvun lisääminen.

Kasvun lisäämisessä on otettava huomioon kestävyys paitsi puuntuotannon myös metsien monimuotoisuuden säilyttämisen, virkistyskäytön sekä ilmastonmuutoksen ja hiilensidonnan kannalta. Teeman asiantuntijapaneeleihin tullaan kokoamaan laaja-alainen tutkija- ja toimijajoukko.

Lisätietoja:

Jouko Lehtoviita, johtaja, konsultointipalvelut, Tapio, + 358 40 586 2134, jouko.lehtoviita@tapio.fi

Tapion raportteja nro 7 | Puun tarjonta yksityismetsistä

Julkaistu 15.4.2016