Luonnonvarakeskukselta uudet suositukset männyn siemenviljelysten käyttöalueiksi

Männyn siemenviljelysten käyttöalueiden rajoja on tarkennettu. Uusien käyttöalueiden määrittämisessä on otettu huomioon ilmastonmuutoksesta johtuva kasvuolosuhteiden paraneminen, ja alueiden rajat siirtyvät aiempaa jonkin verran pohjoisemmaksi. Jalostetun siemen- ja taimiaineiston viljely sille suositellulla käyttöalueella antaa parhaan viljelytuloksen.

Siemenviljelysten käyttöalueiden rajat siirtyvät entisiin verrattuna Etelä- ja Keski-Suomessa noin 50 kilometriä pohjoisemmaksi. Pohjois-Suomessa siirtymät pohjoisen suuntaan ovat hieman pidempiä. Uusien mallien myötä siemenviljelysten käyttöalueiden rajat muuttuvat myös entistä enemmän leveysasteiden suuntaisiksi.

Uudet rajat on määritelty Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Ruotsin Skogforskin laatimien mallien pohjalta. Mallit pohjautuvat laajaan kokeelliseen aineistoon ja ilmastotietoihin, ja ne ennustavat männyn alkuperien menestymistä eri ilmastoissa.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira merkitsee käyttöalueet perusaineistorekisteriin ja julkaisee siemenviljelysten käyttöaluekartat 2017 aikana verkkosivuillaan.

Ilmaston lämpeneminen mukana malleissa

Käyttöalueiden määrityksessä otettiin huomioon tuleva ilmastonmuutos käyttämällä pituuskasvulle viljelypaikan tämän hetkisen lämpösumman sijaan vuodelle 2050 ennustettua arvoa. Tämä kuvaa sitä ilmastoa, jossa lähivuosina viljeltävät männyt kasvavat voimakkaimman kasvunsa. Sen sijaan puiden eloonjäämisen kannalta ratkaisevin on nykyilmasto eli metsänviljelyä seuraavien lähivuosien ilmasto-olot, mistä syystä puuston elävyyden ennustamisessa käytettiin vuoden 2020 lämpösummaennustetta.

Luonnonvarakeskuksen tiedote

Lisätietoja

Metsäpäällikkö Hannu Niemelä
hannu.niemela@tapio.fi
+358 40 585 0005