Metsän- ja luonnonhoidon laadunarviointi -palvelu

Tarjoamme palveluna metsän- ja luonnonhoidon laadunarviointia, metsätalouden ympäristöseurantaa sekä ympäristövastuun todentamista.

Varmista laadukas metsänkasvatus ja todenna ympäristönvastuuta Tapion laadunarvioinnin palvelulla.

Metsänhoitomenetelmien valinta, ajoitus ja työn laatu ovat metsänkasvatuksen kannattavuuden avaintekijöitä. Hyvä laatu maksaa itsensä nopeasti takaisin. Kalliit virheet taas näkyvät metsissä vuosikymmeniä.

Todennettua tietoa metsän tilasta ja töiden onnistumisesta

Tapion metsän- ja luonnonhoidon laadunarviointi -palvelussa asiakkaamme saavat riippumattoman ja luotettavan arvion metsänhoidon tasosta. Arvio tuotetaan suhteessa asiakkaan asettamiin tavoitteisiin sekä metsälainsäädännön, metsäsertifiointijärjestelmien (PEFC™/FSC®) sekä Metsänhoidon suositusten edellyttämiin vaatimuksiin.

Asiakkaamme saavat konkreettisia ehdotuksia toiminnan kehittämiseen niin työmaa- kuin organisaatiotasolla. Lisäksi arviointi on hyvää koulutusta niihin osallistuville asiakasyrityksen toimihenkilöille ja urakoitsijoille.

Arvioitavana metsänhoidon ja puunkorjuun työlajit

Toteutamme arviointeja ja seurantoja kaikkiin metsänhoito- ja hakkuutöihin. Tärkeimpiä tarkasteltavia asioita ovat toteutettujen toimenpiteiden taloudellinen kannattavuus sekä soveltuvuus kohteelle. Myös ympäristövaatimusten ja -vastuiden täyttyminen on merkittävä osa arviointia. Arvioimme myös toteuttajien tekemän omavalvonnan laatua.

Kattava sähköinen raportointi arviointien tuloksista

Kohdekohtaiset tarkastukset raportoidaan Tapion verkkopalvelun kautta. Maastossa tehdyt havainnot ja valokuvat kohteilta ovat nopeasti asiakkaan henkilöstön nähtävissä suoraan verkkopalvelussa. Tuotamme laadunseurannan tuloksista kattavat yhteenvetoraportit asiakastarpeen mukaan.

Ota yhteyttä ja sovi palvelun tarkemmasta esittelystä!
  • Lisätietoa
  • Kalle Vanhatalo

    Palvelualueen päällikkö, konsultointi

    kalle.vanhatalo(at)tapio.fi

    +358 40 192 1874