Etusivu » Tuotteet » TAPIO Auditointi » Metsän- ja luonnonhoidon laadunseuranta

Metsän- ja luonnonhoidon laadunseuranta

Varmista laadukas metsänkasvatus ja oikeat ratkaisut Tapion laadunseurannalla

Metsänhoitomenetelmien valinta, ajoitus ja työn laatu ovat metsänkasvatuksen kannattavuuden avaintekijöitä. Hyvä laatu maksaa itsensä nopeasti takaisin. Kalliit virheet taas näkyvät metsissä vuosikymmeniä.

Todennettua tietoa metsän tilasta ja töiden onnistumisesta

Tapion metsän- ja luonnonhoidon laadunarviointi -palvelussa asiakkaamme saavat riippumattoman ja luotettavan arvion metsänhoidon tasosta. Arvio tuotetaan suhteessa asiakkaan asettamiin tavoitteisiin sekä metsälainsäädännön ja metsäsertifiointijärjestelmien (PEFC/FSC) edellyttämiin vaatimuksiin.

Asiakkaamme saavat konkreettisia ehdotuksia toiminnan kehittämiseen niin työmaa- kuin organisaatiotasolla. Lisäksi arviointi on hyvää koulutusta niihin osallistuville asiakasyrityksen toimihenkilöille.

Arvioitavana metsänhoidon ja puunkorjuun työlajit

Toteutamme arviointeja kaikkiin metsänhoito- ja hakkuutöihin. Tärkeimpiä tarkasteltavia asioita ovat toteutettujen toimenpiteiden taloudellinen kannattavuus sekä soveltuvuus kohteelle. Myös ympäristövaatimusten täyttyminen on merkittävä osa arviointia. Arvioimme myös toteuttajien tekemän omavalvonnan laatua.

Kattava sähköinen raportointi laadunseurannan tuloksista

Kohdekohtaiset tarkastukset raportoidaan Tapion verkkopalvelun kautta. Maastossa tehdyt havainnot ja valokuvat kohteilta ovat nopeasti asiakkaan henkilöstön nähtävissä suoraan verkkopalvelussa. Tuotamme laadunseurannan tuloksista kattavat yhteenvetoraportit asiakastarpeen mukaan.

Rererenssejä

Katso video Tapion metsän- ja luonnonhoidon laadunarviointi -palvelusta

 

Ota yhteyttä

Metsänhoidon laadun tunteminen on avain oikeisiin ratkaisuihin! Ota yhteyttä ja kysy lisää palvelusta!

Kalle Vanhatalo
Johtaja, tuotteet
kalle.vanhatalo@tapio.fi
+358 40 192 1874