Metsänhoidon suositukset -palvelu

 • Kalle Vanhatalo , Palvelualueen päällikkö, konsultointi

Metsänhoidon suositukset -palvelussa kehitetään ja ylläpidetään suosituksia sekä viedään niitä käytäntöön. Tapio koordinoi suositusten laadintaa laajassa yhteistyössä metsä- ja ympäristöalan toimijoiden kanssa. Metsänhoidon suositukset on osa Kansallisen metsästrategian 2025 toteutusta.

Metsänhoidon suositukset kokoaa parhaat keinot suomalaisen metsän kestävään hoitoon. Suositukset tarjoavat metsänomistajalle perusteita metsänhoidon ja -käytön valintoihin. Alan ammattilaiset hyödyntävät suosituksia metsänomistajille tarjottavissa palveluissa ja metsänhoidon käytännön toteutuksessa. Suositukset ovat riippumattomia ja perustuvat viimeisimpään tutkimustietoon ja käytännön kokemukseen. Katso tarkemmin.

Metsänhoidon suositusten julkaisut on koottu www.metsanhoitosuositukset.fi -sivustolle.

Tulokset vuonna 2019

Metsänhoidon suositukset -palvelun päätavoitteet

 • toteuttaa Kansallisessa metsästrategiassa 2025 asetettuja tavoitteita metsien aktiiviselle, monipuoliselle ja kestävälle käytölle
 • kokoaa alan parhaat asiantuntijat laatimaan suosituksia
 • kokoaa metsänomistajien ja metsäammattilaisten päätöksenteon tueksi tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvia metsänhoidon parhaita keinoja ja toimintamalleja
 • neuvoo ja kannustaa metsänomistajia hyödyntämään ja hoitaamaan metsiään monipuolisesti
 • vie käytäntöön metsänkasvatuksen uusia toimintatapoja ja vaihtoehtoja
 • tarjoaa tukea ja työvälineitä metsänomistajia palveleville metsäammattilaisille metsänomistajien neuvontaan sekä metsäpalveluiden tuottamiseen
 • vahvistaa metsäalan toimijoiden välistä vuorovaikutusta sekä metsätalouden hyväksyttävyyttä.

Toimenpiteet 2019

Metsänhoidon suosituksen -hankkeen päätehtävät vuonna 2019 ovat:

 1. Koordinointi ja viestintäkokonaisuus: Tapio koordinoi sidosryhmien välistä keskustelua metsän- ja luonnonhoidon parhaista käytännöistä. Suositusten laadintaa ohjaa suositusten johtoryhmä ja sisällön kehittämistä tukee suositusten ohjausryhmä sekä erilliset asiantuntijaryhmät.
 2. Jatkuvan kasvatuksen suosituksen viimeistely ja julkaisu: Eri-ikäisrakenteista metsänkasvatusta (jatkuva kasvatus) koskevassa suositusten päivitystyössä valmistui vuonna 2018 luonnos suosituksen muuttamisesta. Hankkeessa viimeistellään tuotettu luonnos ja hyväksytetään se suositusten johtoryhmällä keväällä 2019.
 3. Metsänhoidon suositusten jalkauttaminen, koulutuskiertue -pilotti: Toteutetaan koulutuskiertue ja webinaarit yhteistyössä Suomen Metsäkeskuksen kanssa. Koulutuksen teemoina ovat uudet suositussisällöt sekä metsäammattilaisten asiakastyön kehittäminen.
 4. Metsänhoidon suositukset -julkaisujen ajantasaistus: Tuotetaan nykyisistä verkkojulkaisuista uusitut versiot, joista on korjattu vanhentuneet asiakohdat. Päivitetään suositukset uusien sisältöjen osalta.

Yhteistyökumppanit

Tapio koordinoi suositusten laadintaa laajassa yhteistyössä metsä- ja ympäristöalan toimijoiden kanssa. Edustettuina on yhteensä 25 eri organisaatiota. Katso johto- ja ohjausryhmän jäsenet →
Metsänhoidon suositukset on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama palvelu suomalaiselle metsätaloudelle.

Lisätietoja

Metsänhoidon suosituksen -hankkeen koordinaattori Kalle Vanhatalo, Tapio Oy, kalle.vanhatalo(at)tapio.fi, puh. +358 40 192 1874
Maa- ja metsätalousministeriön yhteyshenkilö Satu Rantala, Maa- ja metsätalousministeriö, satu.rantala(at)mmm.fi, puh. +0295162045

Lisätietoa suositusten laadintaprosessista ja periaatteista →

Muualla verkossa

www.metsanhoitosuositukset.fi →
Metsänhoidon suositusten esittely MMM:n verkkosivuilla →