Metsänhoidon suositukset -palvelu

Metsänhoidon suositukset -palvelussa kehitetään ja ylläpidetään suosituksia sekä viedään niitä käytäntöön. Tapio koordinoi suositusten laadintaa laajassa yhteistyössä metsä- ja ympäristöalan toimijoiden kanssa. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama Metsänhoidon suositukset -palvelu on osa metsien kokonaiskestävyyteen tähtäävän Suomen kansallisen metsästrategian tavoitteiden toteuttamista.

Metsänhoidon suositukset kokoaa parhaat keinot suomalaisen metsän kestävään hoitoon. Suositukset tarjoavat metsänomistajalle perusteita metsänhoidon ja -käytön valintoihin. Alan ammattilaiset hyödyntävät suosituksia metsänomistajille tarjottavissa palveluissa ja metsänhoidon käytännön toteutuksessa. Suositukset ovat riippumattomia ja perustuvat viimeisimpään tutkimustietoon ja käytännön kokemukseen. Katso tarkemmin.

Metsänhoidon suositusten julkaisut on koottu www.metsanhoitosuositukset.fi -sivustolle.

Ajankohtaista hankkeessa

Metsänhoidon suositukset -palvelun päätavoitteet

 • toteuttaa Kansallinen metsästrategia 2025 asetettuja tavoitteita metsien aktiiviselle, monipuoliselle ja kokonaiskestävälle käytölle
 • kokoaa alan parhaat asiantuntijat laatimaan yhdessä suosituksia
 • kokoaa metsänomistajien ja metsäammattilaisten päätöksenteon tueksi tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvia metsänhoidon parhaita keinoja ja toimintamalleja
 • ohjaa ja kannustaa metsänomistajia hyödyntämään ja hoitaamaan metsiään monipuolisesti
 • vie käytäntöön metsänkasvatuksen uusia toimintatapoja ja vaihtoehtoja
 • tarjoaa tukea ja työvälineitä metsänomistajia palveleville metsäammattilaisille metsänomistajien neuvontaan sekä metsäpalveluiden tuottamiseen
 • vahvistaa metsäalan toimijoiden välistä vuorovaikutusta sekä metsätalouden hyväksyttävyyttä.

Toteutus 2020

Päätehtävät vuonna 2020 ovat:
Metsänhoidon suositusten viestintä, jalkautus ja ylläpito

 • Metsänhoidon suositukset -koordinointi ja viestintä
 • Metsänhoidon suositusten asiantuntijatilaisuudet ja webinaarit

Metsänhoidon suositukset, ilmastokestävä metsätalous

 • Taustatiedon koonti ilmastokestävästä metsätaloudesta
 • Ilmastokestävän metsätalouden periaatteiden määrittely
 • Metsitystä koskevan suosituksen sisältöpäivitys (aloitus)

Kuva: Metsänhoidon suositukset on tarkoitus kehittää vastaamaan ilmastokestävyyden tavoitteita.

Yhteistyökumppanit

Tapio koordinoi suositusten laadintaa laajassa yhteistyössä metsä- ja ympäristöalan toimijoiden kanssa. Edustettuina on yhteensä 25 eri organisaatiota. Katso johto- ja ohjausryhmän jäsenet →
Metsänhoidon suositukset on maa- ja metsätalousministeriön tarjoama palvelu suomalaiselle metsätaloudelle.

Lisätietoja

Metsänhoidon suosituksen -hankkeen koordinaattori Kalle Vanhatalo, Tapio Oy, kalle.vanhatalo(at)tapio.fi, puh. +358 40 192 1874
Maa- ja metsätalousministeriön yhteyshenkilö Satu Rantala, Maa- ja metsätalousministeriö, satu.rantala(at)mmm.fi, puh. +0295162045

Lisätietoa suositusten laadintaprosessista ja periaatteista →

Muualla verkossa

www.metsanhoitosuositukset.fi →
Metsänhoidon suositusten esittely MMM:n verkkosivuilla →