Metsänhoidon suositukset -palvelu

Metsänhoidon suositukset -palvelussa kehitetään ja ylläpidetään suosituksia sekä viedään niitä käytäntöön. Suositukset laaditaan laajapohjaisessa metsä-,  ympäristö- ja ilmastoalan tutkijoiden, asiantuntijoiden ja tiedon käyttäjien yhteistyössä, jota Tapio koordinoi. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama Metsänhoidon suositukset -palvelu on osa metsien kokonaiskestävyyteen tähtäävän Suomen kansallisen metsästrategian tavoitteiden toteuttamista.

Metsänhoidon suositukset kokoaa metsänhoidon parhaita käytäntöjä metsänomistajien ja heitä palvelevien metsäammattilaisten käyttöön. Metsänhoidon suositukset on kokoelma tutkimusnäyttöön ja käytännön kokemuksiin perustuvia riippumattomia suosituksia. Lue lisää suosituksista.

Metsänhoidon suositukset on saatavillla ajantasaisina palvelusta www.metsanhoidonsuositukset.fi →. Suositusten vanhat pdf-julkaisut löydät aineistopankista.

Ajankohtaista

Katso metsänhoidon suositusten uutiset ja tapahtumat →

Metsänhoidon suositukset -palvelun päätavoitteet

 • toteuttaa Kansallinen metsästrategia 2025 asetettuja tavoitteita metsien aktiiviselle, monipuoliselle ja kokonaiskestävälle käytölle
 • kokoaa alan parhaat asiantuntijat laatimaan yhdessä suosituksia
 • kokoaa metsänomistajien ja metsäammattilaisten päätöksenteon tueksi tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvia metsänhoidon parhaita keinoja ja toimintamalleja
 • ohjaa ja kannustaa metsänomistajia hyödyntämään ja hoitamaan metsiään monipuolisesti
 • vie käytäntöön metsänkasvatuksen uusia toimintatapoja ja vaihtoehtoja
 • tarjoaa tukea ja työvälineitä metsänomistajia palveleville metsäammattilaisille metsänomistajien neuvontaan sekä metsäpalveluiden tuottamiseen
 • vahvistaa metsäalan toimijoiden välistä vuorovaikutusta sekä metsien käytön hyväksyttävyyttä.

Toteutus 2020

Vuoden 2020 päätavoitteena on käynnistää ilmastokestävän metsätalouden tuominen osaksi Metsänhoidon suosituksia. Työtä varten tullaan kokoamaan uusinta tutkimustietoa, toteuttamaan erilaisia asiantuntijatilaisuuksia sekä kuulemaan suositusten käyttäjiä.

Päätehtävät vuonna 2020 ovat:
Metsänhoidon suositusten viestintä, jalkautus ja ylläpito

 • Metsänhoidon suositukset -koordinointi ja viestintä
 • Metsänhoidon suositusten asiantuntijatilaisuudet ja webinaarit

Metsänhoidon suositukset, ilmastokestävä metsätalous

 • Taustatiedon koonti ilmastokestävästä metsätaloudesta
 • Ilmastokestävän metsätalouden periaatteiden määrittely
 • Metsitystä koskevan suosituksen sisältöpäivitys (aloitus)

Kuva: Metsänhoidon suositukset on tarkoitus kehittää vastaamaan entistä paremmin ilmastokestävyyden ja moniarvoisen metsänhoidon tavoitteita.

Yhteistyökumppanit

Tapio koordinoi suositusten laadintaa laajassa yhteistyössä metsä- ja ympäristöalan tutkijoiden, asiantuntijoiden ja tiedon käyttäjien kanssa. Edustettuina on yli 25 eri organisaatiota. Metsänhoidon suositukset on maa- ja metsätalousministeriön tarjoama palvelu suomalaiselle metsätaloudelle.

Lisätietoja

Metsänhoidon suosituksen -hankkeen koordinaattori Kalle Vanhatalo, Tapio Oy, kalle.vanhatalo(at)tapio.fi, puh. 040 192 1874
Maa- ja metsätalousministeriön yhteyshenkilö Satu Rantala, Maa- ja metsätalousministeriö, satu.rantala(at)mmm.fi, puh. 029 516 2045

Muualla verkossa

www.metsanhoidonsuositukset.fi →
Metsänhoidon suositusten esittely MMM:n verkkosivuilla →