Metsänomistajille tietoa ja ratkaisuja metsänhoitoon

Artikkelit

Monimuotoisella metsällä kohti monimuotoisempia vesiä

Metsätalous kuormittaa vesistöjä. Vesistöjen tilaa ja monimuotoisuutta voidaan parantaa tehostamalla talousmetsien vesiensuojelua osana arkimetsänhoitoa.

Lue lisää

Tiedotteet

Virtuaalimetsä 2.0 – ovi uudenlaiseen metsäsuunnitteluun

Vapaasti ladattavan Virtuaalimetsä 2.0 -sovelluksen avulla on mahdollista testata, vertailla ja oppia eri metsänhoitovaihtoehtojen lyhyen ja pitkän aikavälin visuaalisia vaikutuksia metsälle.

Lue lisää

Metsänomistajille tutkittua tietoa ja käytännön kokemuksia. Ajankohtaisia artikkeleita, kirjoja, lehtiä ja koulutuksia metsänhoidosta, metsänomistuksesta, ilmastonmuutoksesta ja metsien monimuotoisuudesta.

  • Metsänomistajan palvelut ja tuotteet