Metsänomistus ja metsävarojen hallinta

Metsänomistajan tavoitteista lähtevä metsäsuunnittelu luo pohjan metsien kestävälle käytölle, ilmastonmuutoksen hillinnälle ja siihen varautumiselle sekä metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiselle.

 • Mikko Lumperoinen, Palvelualueen päällikkö, ratkaisut

Tapio on metsäsuunnittelun, metsätiedon hallinnan, metsien inventoinnin, metsänarvonmäärityksen ja monitavoitteisen päätöksenteon asiantuntija. Kehitämme ammattilaisten metsätietojärjestelmiä, jotka tukevat metsäomaisuuden monitavoitteista hoitamista ja helpottavat päätöksentekoa. Tiedämme mitä metsätieto on, miten sitä hankitaan ja mikä on eri menetelmillä hankitun tiedon arvo erilaisissa päätöstilanteissa. 

Tapion asiantuntijat auttavat monimutkaisten ja laajojen alueiden metsäsuunnitteluongelmien ratkaisemisessa. Teemme skenaariotarkasteluja, analyysejä ja luomme vaihtoehtoja monitavoitteisen päätöksenteon pohjaksi. Analyyseissämme huomioimme metsätalouden kannattavuuden, metsien käytön hiilitaseet, luonnon monimuotoisuuden ja metsän virkistysmahdollisuudet.

Tunnemme eri metsänomistusmuotojen erityispiirteet. Kehitämme esimerkiksi yhteismetsien toimintaa ja olemme mukana parantamassa metsätalouden kannattavuutta. Jos teillä on mielessä kysymyksiä, kuten voisimmeko parantaa metsätalouden kannattavuutta, lisätä luonnon monimuotoisuutta tai mikä on metsäomaisuutemme tuottoarvo, ota yhteyttä meihin. Palvelemme mielellämme!

Metsätietojärjestelmät – TAPIO ForestKIT

ForestKIT -järjestelmän avulla hallinnoidaan yli kahden miljoonan hehtaarin metsäomaisuutta. Se on käytössä lähes 150 organisaatiossa ja järjestelmän käyttäjämäärä on kovassa kasvussa. ForestKIT on tarkoitettu ammattimaiseen metsätalouden harjoittamiseen metsänomistajille ja metsäpalveluiden tarjoajille. Se soveltuu erinomaisesti myös kaupungeille, muille julkisyhteisöille, yhteismetsille ja metsärahastoille. TAPIO ForestKIT on tunnettu erityisesti hyvästä asiakaspalvelusta. Tutustu TAPIO ForestKIT -järjestelmään ja lue referensseistä → 

Metsäsuunnittelulaskelmat ja päätäksenteon tuki

Tapion asiantuntijat hallitsevat strategisen ja taktisen metsäsuunnittelun laskentamenetelmät ja hakkuulaskelmat, oli sitten kyseessä suuri tai pieni alue, pitkä tai lyhyt aikajänne. Ymmärrämme, miten metsät kasvavat, millä kasvuun voi vaikuttaa ja miten hakkuut kannattaa suunnitella. Päätöksenteon tuessa ratkaisun muodostaminen lähtee liikkeelle aina asiakkaan tavoitteista. Katso referenssit ja lue analyysipalveluistamme →

Metsäkiinteistöjen arvonmääritys

Meillä on vankka osaaminen metsäkiinteistöjen arvonmäärityksen menetelmistä ja kehittämisestä. Voimme laskea metsien tuottoarvon suurillekin metsäalueille. Tapio tuottaa ja ylläpitää myös summa-arvomenetelmän aputaulukkoja, jotka soveltuvat metsän arvonmääritykseen monissa tilanteissa. Summa-arvomenetelmän aputaulukot ovat uudistumassa alkuvuodesta 2020.

Referenssejä

Vapon metsien tuottoarvon määritys eri korkokannoilla
Espoon kaupungin metsien tuottoarvon määritys

Metsäsuunnitelmien hankintojen kilpailutuksessa avustaminen

Julkisyhteisöjen metsiä täytyy hoitaa suunnitelmallisesti. Yleensä tilakohtaiset, maastotarkastetut, metsäsuunnitelmat uusitaan kymmenen vuoden välein ja kyseessä on julkisyhteisölle kilpailuttamista edellyttävä hankinta. Metsäsuunnitelmia voidaan tehdä nykyisin hyvin erilaisilla menetelmillä, mikä vaatii huolellista tarjouspyynnön laatimista. Tapion asiantuntijat auttavat julkisyhteisöjä kilpailutuksen kriteerien laadinnassa. Yhteistyössä asiakkaamme kanssa laadimme nopeasti kuhunkin tarpeeseen soveltuvat metsäsuunnitelmien kilpailutuksen kriteerit. Tiedämme mitä markkinoilla tarjotaan, mihin kannattaa kiinnittää huomiota sekä tunnemme suunnittelua tekevät organisaatiot. Tapio ei itse tee maastotarkastettuja metsäsuunnitelmia, mutta tarjoaa suunnitelmien laskentapalveluja.

Referenssejä

Suomen Metsäsijoitus Oy: Lausunto kuviotietojen oikeellisuudesta ja tila-arviosta; 2018
Vaasan kaupungin metsäsuunnitelmahankinnan kilpailutus 2018
Hyvinkään kaupungin metsäsuunnitelmahankinnan kilpailutus 2017

 

Mobiilisovellukset- TAPIO Maastotaulukot

Kehitämme mobiilisovelluksia metsäisistä, harkituista teemoista. TAPIO Maastotaulukot mobiili on esimerkki erinomaisesta metsänomistajan ja metsäammattilaisen työkalusta. Lue lisää →

Metsänomistus

Tapion asiantuntijat toteuttavat kannattavaa ja metsänomistajan tavoitteiden mukaista metsätaloutta edistäviä koulutuksia, kehittämishankkeita ja luentoja. Viime vuosina olemme paneutuneet erityisesti metsätilojen omistajanvaihdoksiin, metsäsijoittamiseen ja metsätalouden investointeihin liittyviin palveluihin. Monipuolinen osaamisemme on nopeasti sovitettavissa erilaisiin toimeksiantoihin.

Referenssejä

Kannustavaa metsäviestintää käyttäytymistieteellisin keinoin, selvitys metsänomistajien metsäsuhteista, MMM 2019
Metsätilojen omistajavaihdosten nopeuttaminen -projekti, Suomen metsäkeskus 2017
Metsälahjavähennyslaskuri, Suomen metsäkeskus 2017
Metsäsijoittaminen, tilakauppa ja metsäinvestointien kannattavuus -koulutustilaisuuksien kokonaisuus, Suomen metsäkeskus 2017
Metsätalouden talouswebinaari, Lähitapiola 2018
Päämäärätietoinen metsätalous -webinaari, Etämetsänomistajien Liitto 2018
Miten hyödynnän metsää varallisuuden hoidossa -koulutus, Op-ryhmä 2018
Metsäsijoittaminen, tilakauppa ja metsäinvestointien kannattavuus -webinaari, Suomen metsäkeskus 2018

Ota yhteyttä

Tapion metsätietojärjestelmät auttavat metsätiedon hallinnassa, metsäsuunnittelussa, ilmastonmuutokseen varautumisessa ja metsien monimuotoisuuden ylläpidossa. Tietojärjestelmämme ja asiantuntijapalvelumme helpottavat ammattimaisen metsätalouden harjoittamista ja tuottavat asiakkaillemme rahassa mitattavaa lisäarvoa. Kysy lisää palveluistamme!

 • Lisätietoa
 • Mikko Lumperoinen

  Palvelualueen päällikkö, ratkaisut

  mikko.lumperoinen(at)tapio.fi

  +358 50 358 6020

 • Anssi Aalto

  Metsävara-asiantuntija

  anssi.aalto(at)tapio.fi

  +358 50 434 4802