Etusivu » Metsäpuiden siemenet » Ajankohtaista

Ajankohtaista

Taavetin siemenviljelykseltä ensimmäiset kuusen siemenet

Saimme 7 kg uuden kuusisukupolven siemeniä. Työ aloitettiin yli 20 vuotta sitten. Useiden miljoonien investointi alkaa tuottaa tulosta lähivuosina. Kymmenen vuoden päästä kuusen siemenpula on ohitse ja metsänomistajille voidaan tarjota selvästi parempaa siementä, jonka avulla metsien kasvu lisääntyy merkittävästi.

Lue lisää 

Uuden jalostussukupolven kuuset alkavat tuottaa käpyjä ja siemeniä.

 

Kylvä hyvää!

19.1.2018 – Ota yhteyttä ja tilaa siemenet hyvissä ajoin ennen kevättä. Silloin voimme tarjota parhaiten Sinulle sopivat siemenerät.

Ensimmäiset siementilaukset ovat jo laatikossa odottamassa lähetystä.

 


Hyvää Loppuvuotta 2018

18.1.2018 – Vuoden 2017 käpysato jäi viileän ja kostean kesän seurauksena keskinkertaiseksi. Varastossamme on kuitenkin hyvin siementä Oulunjärven korkeudelle asti, lukuun ottamatta jalostettua kuusen siementä. Uutena tuotteena on koivun uuden jalostussukupolven (sv 466 ja sv 468) siementä.


Kesä 2017

29.6.2017 – Tapion siemenkeskuksen asiakaspalvelu ja toimitukset ovat kesälomalla heinäkuun. Palvelemme teitä jälleen 1.8. alkaen.

Kasvuisaa kesää!


Pieni kustannus – suuri hyöty: jalostettu siemen lisää männikön keskituotosta jopa 25 %

27.2.2017 – Luonnonvarakeskuksen tutkimuksessa verrattiin metsikkösiemenestä ja ensimmäisen sekä puolentoista polven siemenviljelyssiemenistä alkunsa saaneita männiköitä. Tulokset laskettiin lämpösummalla 1200 dd., joka vastaa tällä hetkellä Keski-Suomen pohjoisosan ilmastoa.

”Ensimmäisen polven siemenviljelyssiemenellä kiertoajan keskituotokseen saatiin 12–13 prosentin lisäys, valiosiemenellä parannus oli parhaimmillaan noin 25 prosenttia”, kertoo tutkimusta vetänyt Luken erikoistutkija Matti Haapanen. Keskituotos tarkoittaa puumäärää, jonka hehtaarin suuruinen metsikkö kiertoajan kuluessa keskimäärin vuosittain tuottaa.

Alueesta, kasvupaikasta ja uudistamismenetelmästä riippuen jalostuksen aiheuttama lisäkasvu on 1 – 2 m3 vuodessa. Tämä tarkoittaa kiertoaikana, 2 %:n korkokantaa käytettäessä, noin 1 000 – 1 800 euron lisähyötyä hehtaaria kohden. Käytettäessä 3%:n laskentakorkoa lisähyöty on noin 500 – 1 100 euroa/ha. Jalostetun siemenen lisäkustannus on metsäkylvössä tyypillisesti 50 – 100 euroa hehtaaria kohden. Taimien hinnassa eroa ei yleensä ole.

Lue lisää


Luonnonvarakeskukselta uudet suositukset männyn siemenviljelysten käyttöalueiksi

27.2.2017 – Männyn siemenviljelysten käyttöalueiden rajoja on tarkennettu. Uudet rajat on määritelty Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Ruotsin Skogforskin laatimien mallien pohjalta. Mallit pohjautuvat erittäin laajoihin maastokokeisiin ja ilmastotietoihin. Ilmaston lämpeneminen on otettu käyttöalueiden määrittämisessä huomioon.

Siemenviljelysten käyttöalueiden rajat siirtyvät entisiin verrattuna Etelä- ja Keski-Suomessa noin 50 kilometriä pohjoisemmaksi. Pohjois-Suomessa siirtymät pohjoisen suuntaan ovat hieman pidempiä. Uusien mallien myötä siemenviljelysten käyttöalueiden rajat muuttuvat myös entistä enemmän leveysasteiden suuntaisiksi. Jalostetun siemen- ja taimiaineiston viljely sille suositellulla käyttöalueella antaa parhaan tuloksen.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira merkitsee käyttöalueet perusaineistorekisteriin ja julkaisee käyttöalueet 2017 aikana.

Lue Luonnonvarakeskuksen tiedote

Lue lisää


Myös männyn metsikkösiemenen siirtosuositukset päivitetty

27.2.2017 – Tapio toteutti yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja alan toimijoiden kanssa projektin, jossa tarkistettiin männyn metsikkösiemenen siirtosuositukset. Kovin paljoa uudet suositukset eivät poikkea aiemmista. Ilmaston lämpeneminen on jo hieman vaikuttanut suositukseen.

Oulujärven eteläpuolella pääsääntö on edelleen se, että paikallinen siemen on sopivinta metsikkösiementä. Etelä- ja Keski-Suomessa uusi suositus kuitenkin puoltaa hieman aiempaa pitempiä siirtoja etelästä pohjoisen suuntaan. Tässä näkyy se, että männyt tulevat kasvamaan suurimman osan kieroajastaan nykyistä lämpimämmässä ilmastossa ja siirto pohjoiseen päin lisää hieman kasvua. Muutos on tässä vaiheessa vasta vähäinen, koska taimien elävyydelle kriittinen kasvun alkuvaihe varttuneeseen taimikkoon asti tapahtuu nykyisessä, vasta vähän lämmenneessä ilmastossa.

Lue lisää


Jalostetun siemenen käyttö metsänviljelyssä on erittäin kannattavaa

6.2.2017 – Metsänjalostus ja sen tuottamat taloudelliset hyödyt olivat aiheena Tapion syksyllä 2016 järjestämässä metsätiedepajassa. Tutkimukset osoittavat selvästi, että jalostetun kylvösiemenen käyttö on kannattavaa korkeammasta hinnasta huolimatta.

Jalostamattoman materiaalin käytöstä saadut säästöt ovat häviävän pienet menetettyihin hyötyihin – viljelyvarmuus, kasvu ja laatu — verrattuna. Istutukseen metsänomistajien on syytä valita alueelle sopiva, jalostettu viljelymateriaali, jos sitä on saatavissa. Näin on mahdollista saavuttaa jopa neljänneksen suurempi kasvu kuin jalostamattomalla materiaalilla.

Metsänjalostuksella valtava potentiaali

Jalostus on edullinen ja ekologisesti kestävä keino lisätä puuntuotantoa, jota biotalouden kasvu edellyttää. Haitalliset vaikutukset muihin ekosysteemipalveluihin ovat ilmeisen vähäiset. Metsänjalostuksen ansiosta saadun lisäkasvun arvo voi karkean laskelman mukaan olla tulevaisuudessa 350 miljoonaa euroa vuodessa.

Lue lisää


Männyn käpyjen keräys loppusuoralla

17.11.2016 – Männyn käpyjen keräys on edennyt siemenviljelyksillämme hyvin. Käpysato on runsas ja laadukas. Siementen itävyys on kehittynyt erinomaiseksi lämpimän kesän johdosta. Nyt hyvälaatuista siementä saadaan melko runsaasti myös Keski-Suomeen ja Kainuun eteläosiin.

Käpyjen keräys on käynnissä myös Kuusamossa, Taivalkoskella ja Pudasjärvellä. Kuluneen kasvukauden lämpösummat ovat keräysalueella yli 1000 dd ja näytteiden perusteella siementen itävyys on hyvä.


Kesä 2016

Muista siementen lisätilaukset 17.06. mennessä, jolloin tilaus on perillä ennen juhannusta. Siemenmyynti on lomalla heinäkuun ajan.

Toivomme asiakkaillemme rentouttavaa lomaa!


Kylvä hyvää!

23.2.2016 – Kevään myyntikausi on alkanut. Varastoissamme on kaikkien pääpuulajiemme siemeniä koko maan kattavasti. Etelä- ja Keski-Suomen metsäkylvöihin suosittelemme männyn siemenviljelyssiemeniä, joilla perustetun metsikön puuston kasvu on 15 – 20 % suurempi kuin metsikkösiemeniä käytettäessä. Pohjois-Suomeen on saatavilla hyvin itäviä paikallisia siemeniä.

Ota yhteyttä ja tilaa siemenet hyvissä ajoin ennen kevättä. Silloin voimme tarjota parhaiten Sinulle sopivat siemenerät.


Tapio Silva Oy laajentaa metsäpuiden siemenliiketoimintaa – Otson siemenviljelykset Tapio Silva Oy:n omistukseen

21.12.2015 – Tapio Silva Oy on ostanut Suomen metsäkeskuksen liiketoimintayksikön Otson metsäpuiden siemenviljelykset. Kauppa vahvistaa merkittävästi Tapion kykyä tarjota asiakkaille jalostettuja siemeniä Keski-Suomen, Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun alueille. Otso keskittyy jatkossa metsäpalvelumarkkinoille.

Otsolta ostetuista siemenviljelyksistä noin 100 hehtaaria on mänty- ja noin 25 hehtaaria kuusiviljelyksiä. Viljelykset ovat valtaosin uusia valiosiemenviljelyksiä, joihin on valittu Luonnonvarakeskuksen kenttäkokeiden perusteella kaikkein parhaat emopuut. Tällaisista siemenviljelyksistä saatavalla siemenillä perustetun metsän tilavuuskasvu on tulevaisuudessa 20 – 30 % suurempi kuin paikallisella metsikkösiemenellä. Runkojen laatu on myös parempi, joten metsä tuottaa omistajalleen myös enemmän tukkipuuta.

”Tapion kannalta kaupalla laajennetaan konsernin yhtä keskeistä liiketoiminta-aluetta eli metsäpuiden jalostettujen siementen tuotantoa.  Jalostettujen siementen käyttö metsien uudistamisessa lisää merkittävästi puuston kasvua ja tukee pitkällä aikajänteellä metsätalouden kannattavuutta, metsäbiotalouden suotuisaa kehitystä ja sen perustana olevaa raaka-ainepohjan riittävyyttä”, toteaa Tapio Silva Oy:n toimitusjohtaja, Olli Äijälä.

Tapio Silva Oy tuottaa ja myy korkealaatuisia metsäpuiden siemeniä metsäkylvöön ja taimitarhoille. Päätuotteina ovat jalostetut männyn, kuusen ja rauduskoivun siemenet.

Otso keskittyy metsäpalvelumarkkinoille

OTSO keskittyy edelleen kehittämään toimintaansa metsäpalvelumarkkinoilla perustuen vahvuuksiinsa niin eri palvelutuotteissa (esim. tienrakennus ja suometsänhoito) kun myös alueellisesti. OTSO on tyytyväinen, että sen omistamat hyvin hoidetut siemenviljelmät pysyvät edelleen ammattimaisissa käsissä unohtamatta näiden viljelmien ansiokasta syntyhistoriaa vuosien takaa eri alueellisten tms. organisaatioiden toimesta, toteaa Otso metsäpalveluiden liiketoimintajohtaja Kari Lundell.

Tapio Silvan ostamat Otson siemenviljelykset

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Äijälä, Tapio Silva Oy, p. 040 582 9676 tai olli.aijala@tapio.fi
Liiketoimintajohtaja Kari Lundell, Otso metsäpalvelut, p.010 382 8350 tai kari.lundell@otso.fi


 Lämmin loppukesä kypsytti Etelä-Suomessa männyn siemenet

10.11.2015 – Männyn siemenviljelyksillä keräykset ovat sujuneet hyvin lämpimän ja kuivan syksyn johdosta ja valtaosa kävyistä on jo kerätty. Siemenviljelyksiltä kerätyt siemenet ovat hyvälaatuisia ja hyvin itäviä, mutta satomäärä on vain keskimääräinen. Lämpösummat riittivät Etelä-Suomessa kypsyttämään käpysadon, vaikka heinäkuun lopulla lämpösummien kehitys oli selvästi keskiarvojen alapuolella.

Pohjois-Suomesta kerätyt männyn käpynäytteet on tutkittu ja niiden perusteella siementen tuleentuminen jäi vajaaksi viileän kesän vuoksi. Esimerkiksi Pudasjärven lämpösumma tältä kesältä on 994 dd-astetta, kun vuosien 2000 – 2014 keskiarvo on 1140 dd-astetta.

Lokakuun puolivälissä otettujen käpynäytteiden itävyydet vaihtelevat lähes nollasta kohtalaiseen. Tapio ei järjestä käpyjen keräystä, koska siementen itävyydet ovat liian alhaisia ja viileän kesän jälkeen kerättyjen siementen itävyys voi romahtaa talven pakkasissa sekä alenee nopeasti siemenvarastoissa. Tapiolla on varastossa vielä runsaasti parempilaatuista männyn siementä, joka on kerätty lämpösummiltaan hyvinä vuosina 2000-luvun alkupuolella.


Vuodet eivät ole veljeksiä

28.8.2015 – Kesä on ollut viileä ja melko sateinen, joten lämpösummien kehitys on laahannut viime vuosia jäljessä. Vasta elokuussa ilmat ovat lämmenneet kunnolla kesäisiin lukemiin. Koska kesä on vielä kesken, ei ole tietoa, miten pohjoisessa lämpösumma on riittävä siementen hyvään tuleentumiseen.

Männyn siemenviljelyksillä lämpösummat varmaan riittävät hyvälaatuisten siementen syntymiseen ja aloitamme keräykset syksyllä. Kuusen siemenviljelyksillä ei ole tänä vuonna kerättävää.

Syyskylvöjä varten varastoissamme on runsaasti hyvälaatuisia siemeniä. Syyskylvöjä voi tehdä lokakuusta lähtien.

Muista tehdä siementilaus ajoissa!