Etusivu » Metsäpuiden siemenet » AjankohtaistaPage 2

Ajankohtaista

13.6.2019
Runsas kuusen ja männyn kukinta

Kuusi on kukkinut tänä keväänä Etelä-Suomessa hyvin. Kukinta toistuu näin runsaana kuusella keskimäärin vain pari kertaa kymmenessä vuodessa. Tänä keväänä syntyneet kukat valmistuvat kävyiksi tämän kesän aikana ja siemenet varisevat luonnossa ensi kevättalvella. Keski-Suomesta pohjoiseen päin kukinta on heikko, koska siellä oli kylmiä päiviä kukkasilmujen aiheiden syntyaikaan, kesäkuussa 2018.

Kuusen jalostettua siementä tuottavilta siemenviljelyksiltä saadaan todennäköisesti useamman vuoden siementarvetta vastaava sato. Tämä on tarpeen, koska jalostetun kuusen siemenen varastot ovat tällä hetkellä tyhjät. Epävarmuutta tulevan sadon määrään aiheuttavat kuusen käpyjen sieni- ja hyönteistuhot.

Mänty on kukkinut tänä keväänä erittäin hyvin koko maassa. Lapin alueella kukinta on tosin vasta käynnistymässä ja pakkanen voi pilata kukintaa. Kuusesta poiketen mänty kukkii ja tuottaa siementä Pohjois-Suomea lukuun ottamatta käytännössä joka vuosi. Pohjois-Suomessa männyn siemen tuleentuu eli kypsyy valmiiksi, vain lämpiminä kesinä. Männyn kävyn kehitys kestää kaksi kesää eli tämän kevään hyvän kukinnan synnyttämät kävyt ovat valmiita syksyllä 2020 ja siemenet varisevat luonnossa keväällä 2021. Myös männyn jalostettua siementä tuottavilta siemenviljelyksiltä odotetaan hyvän kukinnan perusteella hyvää satoa, mutta se kerätään vasta vuoden 2020 syksyllä.

Koivukin kukki hyvin tänä keväänä ja koivun siemen valmistuu ja varisee maahan jo tänä kesänä, heinäkuun lopulla. Koivun siemen itää kuitenkin vasta ensi keväänä. Siemenet vaativat itääkseen kylmäkäsittelyn eli talven.

24.4.2019
Hyvää kasvua jalostetuilla siemenillä!

Kevät on hyvää vauhtia tulossa, mutta vielä ehtii hyvin tilaamaan siemenet metsäkylvöön. Varastoissamme on kaikkien pääpuulajiemme siemeniä.
Etelä- ja Keski-Suomen metsäkylvöihin suosittelemme jalostettuja männyn siemenviljelyssiemeniä, joilla perustetun metsikön puuston kasvu on 15 – 20 % suurempi kuin metsikkösiemeniä käytettäessä. Pohjois-Suomeen on saatavilla paikallisia metsikkösiemeniä.

Ota yhteyttä Tapion siemenkeskukseen sivun oikeasta laidasta avautuvalla tarjouspyyntöviestillä tai tilaa siemenet suoraan Tapion kaupasta (jossa on muutamia eriä Etelä- ja Keski-Suomeen). Voit myös soittaa myyjille: Hannu Niemelä 040 585 0005, Sakari Pönniö 040 552 0508 ja Ari Nieminen 040 718 2595.

22.10.2018
Tapion siemenviljelyksillä käpyjen keräykset ovat hyvässä vauhdissa

Tämän syksyn sato on keskimääräistä pienempi. Yleensä lämmin kesä lisää hieman käpyjen kokoa ja siemensatoa, mutta tällä kertaa lämpöä oli vähän liikaakin. Osa kävyistä on jäänyt pienehköiksi. Pohjalla on myös viileä ja sateinen kesä vuodelta 2017, jonka vaikutuksesta kukinta ja pölytys olivat keskimääräistä heikommat.

Tapio kerää myös metsikkösiementä yhteistyössä muutamien Pohjois-Pohjanmaan metsänhoitoyhdistysten kanssa. Metsikkösiementäkin tarvitaan edelleen merkittäviä määriä metsäkylvöön Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja Lappiin, jossa Metsähallitus kerää siementä valtion budjettirahoituksella. Isompaa männyn satoa odotetaan vasta vuodelle 2020, jolloin tämän kesän seurauksena syntyvät kävyt toivottavasti – lämpimän kesän 2020 seurauksena – tuleentuvat, eli kehittyvät valmiiksi ja itämiskykyisiksi siemeniksi.

 

Tapion siemenviljelyksillä keräyksiä tekevät yrittäjät noin parinkymmenen koneen ja henkilön voimin. Keräykset valmistuvat valtaosin marraskuun aikana.

Jalostetuista männyn siemenistä syntyvät puut kasvavat 10 – 25% enemmän kuin paikalliset männyt. Luonnonvarakeskuksen kenttäkokeiden perusteella 1-polven siemenviljelysten siemenillä lisäkasvu on noin 10 – 15% ja 1,5-polven valiosiemenviljelyksillä 20 – 25%. Lisäkasvun ohella jalostetut männyt ovat tekniseltä laadultaan paikallisia mäntyjä parempia ja tuottavat enemmän arvokasta tukkipuuta. Jalostetut männyt on testattu kenttäkokeissa ja niiden tiedetään olevan myös kestävämpiä erilaisia tauteja ja ympäristönmuutoksia vastaan.

Alla olevissa kuvissa siemenistä saatavia lopputuloksia; vasemmalla taimitarhalla tuotettu 1-vuotias männyn taimi ja oikealla jo toisen kesän kasvanut kylvötaimi uudistusalalla.

20.9.2018
Metsäpuiden siementuotantoa kehitetään

Metsäpuiden siementuotannon kehittäminen -hanke käynnistyi. Tavoitteena on kehittää kuusen siemenviljelyksen kukintaa lisääviä sekä käpy- ja siementuhoja vähentäviä hoitomenetelmiä. Keinoja siemensadon tarkempaan talteenottoon myös etsitään.

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt 0,5 miljoonaa euroa hankkeeseen. Hanke toteutetaan yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Tapio Palvelut Oy:n ja Siemen Forelia Oy:n kanssa.

 

4-8.6.2018
Kanadan British Columbian vierailu Suomessa

Kanadan British Columbian metsänjalostajien ja taimituottajien 1.-ketju oli vierailulla Suomessa. Kuuden henkilön porukka tutustui useisiin Tapio Silva Oy:n ja Siemenforelia Oy:n siemenviljelmiin ja siemenkeskuksiin, Finforelia Oy:n ja UPM:n taimitarhoihin ja Luken jalostustoimintoihin. Kuvassa osa vieraista ja pääisäntänä toiminut Matti Haapanen Lukesta ovat Suonenjoen tutkimusaseman tutkimuskasvihuoneessa.

 

Kevään lämpöaalto tietää hyvää puiden kukkimiselle

12.5.2018

 

Kuvassa jalostettua alkuperää oleva rauduskoivu on puhjennut lehteen. Rauduskoivu on istutettu vuonna 1997, sen pituus on yli 20 metriä ja läpimitta 21 cm.  Tapion siemenkeskuksen koivuhuoneissa rauduskoivun kukinta onnistui hyvin, joten odotettavissa on vielä parempaa laatua ja kasvua.

Kevään lämpöaalto tietää hyvää kuusen kukkimiselle. Lämpö indusoi kukkasilmujen kehitystä ja määrää sen, kuinka paljon syntyy kukkasilmuja. Ratkaisevia ovat lähiviikkojen sääolot. Vielä tarvitaan noin pari viikkoa lämmintä niin kukkasilmujen pitäisi lähteä kehittymään. Pienet kevätsateetkaan ei kyllä haittaisi.

Viime vuonna käynnistettyä kuusen kukittamiseen keskittyvää tutkimus- ja kehittämisprojektia jatketaan Luken ja Siemenforelia Oy:n kanssa. Tämä vuosi näyttää paremmalta myös sen osalta. Kokeilussa on käytössä eri menetelmiä: kukkimishormonin (gibberelliini) käyttö, juurten leikkuu ja lannoitukset sekä näiden yhdistelmät.

Kylvökausi on Etelä- ja Keski-Suomessa täydessä käynnissä.  Siementen myynti jatkuu ainakin kesäkuun puoleenväliin asti.

 

Koivun pölytys käynnissä kasvihuoneessa Oitissa

27.4.2018

Tapiolla on kaksi koivun siemenviljelystä Oitin siemenkeskuksella. Siellä koivun pölytys on käynnissä ja siitepölyä ja kukintoja on runsaasti, kuten luonnossakin.

Jalostetuista siemenistä syntyvät rauduskoivut kasvavat noin 30 % enemmän kuin paikalliset alkuperät ja rungot ovat erittäin hyvälaatuisia.

Valtaosa taimitarhoilla tuotetuista taimista on tätä jalostettua alkuperää. Taimitarhojen tarpeisiin riittää 10 – 20 kg koivun siementä, koska yhdessä kilossa on 1 – 2 miljoonaa koivun siementä. Kuvissa koivun emikukintoja ja pölytys käynnissä.

 

Koivunsiemenpillerillä tehokuutta taimientuotantoon

28.3. 2018

Suomen taimitarhoilla tuotetaan tällä hetkellä suuruusluokaltaan reilut 5 milj. rauduskoivun tainta vuosittain. Viime vuosien kuluessa kasvatuksessa on siirrytty käyttämään pilleröityä siementä eli siemen on ympäröity veden vaikutuksesta liukenevalla massalla. Koivun ”siemenpilleristä” tulee näin saman kokoinen mitä ovat esimerkiksi havupuiden siemenet ja niiden kylvö voidaan tehdä taimitarhalla samoilla laitteilla. Pilleröintiä tehdään muun muassa Hollannissa, jossa on suuria, lähinnä kukkien ja maatalouden siementen tuotantoon ja käsittelyyn erikoistuneita yrityksiä.

Uutta: koivunsiemen pillerissä

Ennen pilleröintiä siementen lenninsiivet poistetaan ja siemen lajitellaan niin, että vain paraslaatuinen siemen menee pilleröintiin. Tällöin siementen itävyys nousee tavanomaisesta 50 – 70 % tasosta 90 – 95 %:iin. Tällaista siementä voi käyttää taimitarhalla yksisiemenkylvössä, jolloin voidaan välttää perinteisessä koivun kasvatuksessa tarvittava taimien harvennus. Pillereiden käytössä on toki omat haasteensa. Pilleri ja sirkkataimet eivät saa itämisen ja kasvun alkuvaiheen aikana kuivua. Kuivuminen laskee nopeasti taimisaantoa.

Pilleröidyllä siemenellä kasvatettu koivu

Suomeen perustettiin v. 2014 uuden sukupolven koivun siemenviljelmät. Tapio sai ensimmäiset siemenkilot jo vuonna 2016, mutta siitä riitti vasta maistiaiset taimitarhoille. Oheisessa kuvassa on kesällä 2017 kasvanut taimi ja taustalla taimikasvusto. Hyvältä näyttää… ?

Uusi koivun siemenviljelyssukupolvi on aiempaa parempi sekä kasvultaan että laadultaan. Lisäkasvu paikalliseen koivuun verrattuna on 30 – 35%. Vielä tärkeämpää on todennäköisesti se, että uusien koivujen laatu on vanerin tuottamisen ja sahaamisen kannalta aikaisempaa parempi. Syntyvien puiden rungot ovat pyöreitä, suoria ja hieno-oksaisia.

Kesällä 2017 koivun uusien viljelmien satoa tuli jo noin 20 kg ja se riittää kattamaan taimitarhojen tarpeet kun siemen pilleröidään. Pilleröimättömänä siementä tarvittaisiin moninkertainen määrä. Metsäkylvöön uutta siementä ei tässä vaiheessa vielä riitä, mutta taimista valtaosa on jatkossa uutta sukupolvea.

 

 

Taavetin siemenviljelykseltä ensimmäiset kuusen siemenet

18.1.2018

Saimme 7 kg uuden kuusisukupolven siemeniä. Työ aloitettiin yli 20 vuotta sitten. Useiden miljoonien investointi alkaa tuottaa tulosta lähivuosina. Kymmenen vuoden päästä kuusen siemenpula on ohitse ja metsänomistajille voidaan tarjota selvästi parempaa siementä, jonka avulla metsien kasvu lisääntyy merkittävästi.

Lue lisää 

Uuden jalostussukupolven kuuset alkavat tuottaa käpyjä ja siemeniä.

 

Kylvä hyvää!

19.1.2018 – Ota yhteyttä ja tilaa siemenet hyvissä ajoin ennen kevättä. Silloin voimme tarjota parhaiten Sinulle sopivat siemenerät.

Ensimmäiset siementilaukset ovat jo laatikossa odottamassa lähetystä.

 


Hyvää Loppuvuotta 2018

18.1.2018 – Vuoden 2017 käpysato jäi viileän ja kostean kesän seurauksena keskinkertaiseksi. Varastossamme on kuitenkin hyvin siementä Oulunjärven korkeudelle asti, lukuun ottamatta jalostettua kuusen siementä. Uutena tuotteena on koivun uuden jalostussukupolven (sv 466 ja sv 468) siementä.


Kesä 2017

29.6.2017 – Tapion siemenkeskuksen asiakaspalvelu ja toimitukset ovat kesälomalla heinäkuun. Palvelemme teitä jälleen 1.8. alkaen.

Kasvuisaa kesää!


Pieni kustannus – suuri hyöty: jalostettu siemen lisää männikön keskituotosta jopa 25 %

27.2.2017 – Luonnonvarakeskuksen tutkimuksessa verrattiin metsikkösiemenestä ja ensimmäisen sekä puolentoista polven siemenviljelyssiemenistä alkunsa saaneita männiköitä. Tulokset laskettiin lämpösummalla 1200 dd., joka vastaa tällä hetkellä Keski-Suomen pohjoisosan ilmastoa.

”Ensimmäisen polven siemenviljelyssiemenellä kiertoajan keskituotokseen saatiin 12–13 prosentin lisäys, valiosiemenellä parannus oli parhaimmillaan noin 25 prosenttia”, kertoo tutkimusta vetänyt Luken erikoistutkija Matti Haapanen. Keskituotos tarkoittaa puumäärää, jonka hehtaarin suuruinen metsikkö kiertoajan kuluessa keskimäärin vuosittain tuottaa.

Alueesta, kasvupaikasta ja uudistamismenetelmästä riippuen jalostuksen aiheuttama lisäkasvu on 1 – 2 m3 vuodessa. Tämä tarkoittaa kiertoaikana, 2 %:n korkokantaa käytettäessä, noin 1 000 – 1 800 euron lisähyötyä hehtaaria kohden. Käytettäessä 3%:n laskentakorkoa lisähyöty on noin 500 – 1 100 euroa/ha. Jalostetun siemenen lisäkustannus on metsäkylvössä tyypillisesti 50 – 100 euroa hehtaaria kohden. Taimien hinnassa eroa ei yleensä ole.

Lue lisää


Luonnonvarakeskukselta uudet suositukset männyn siemenviljelysten käyttöalueiksi

27.2.2017 – Männyn siemenviljelysten käyttöalueiden rajoja on tarkennettu. Uudet rajat on määritelty Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Ruotsin Skogforskin laatimien mallien pohjalta. Mallit pohjautuvat erittäin laajoihin maastokokeisiin ja ilmastotietoihin. Ilmaston lämpeneminen on otettu käyttöalueiden määrittämisessä huomioon.

Siemenviljelysten käyttöalueiden rajat siirtyvät entisiin verrattuna Etelä- ja Keski-Suomessa noin 50 kilometriä pohjoisemmaksi. Pohjois-Suomessa siirtymät pohjoisen suuntaan ovat hieman pidempiä. Uusien mallien myötä siemenviljelysten käyttöalueiden rajat muuttuvat myös entistä enemmän leveysasteiden suuntaisiksi. Jalostetun siemen- ja taimiaineiston viljely sille suositellulla käyttöalueella antaa parhaan tuloksen.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira merkitsee käyttöalueet perusaineistorekisteriin ja julkaisee käyttöalueet 2017 aikana.

Lue Luonnonvarakeskuksen tiedote

Lue lisää


Myös männyn metsikkösiemenen siirtosuositukset päivitetty

27.2.2017 – Tapio toteutti yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja alan toimijoiden kanssa projektin, jossa tarkistettiin männyn metsikkösiemenen siirtosuositukset. Kovin paljoa uudet suositukset eivät poikkea aiemmista. Ilmaston lämpeneminen on jo hieman vaikuttanut suositukseen.

Oulujärven eteläpuolella pääsääntö on edelleen se, että paikallinen siemen on sopivinta metsikkösiementä. Etelä- ja Keski-Suomessa uusi suositus kuitenkin puoltaa hieman aiempaa pitempiä siirtoja etelästä pohjoisen suuntaan. Tässä näkyy se, että männyt tulevat kasvamaan suurimman osan kieroajastaan nykyistä lämpimämmässä ilmastossa ja siirto pohjoiseen päin lisää hieman kasvua. Muutos on tässä vaiheessa vasta vähäinen, koska taimien elävyydelle kriittinen kasvun alkuvaihe varttuneeseen taimikkoon asti tapahtuu nykyisessä, vasta vähän lämmenneessä ilmastossa.

Lue lisää


Jalostetun siemenen käyttö metsänviljelyssä on erittäin kannattavaa

6.2.2017 – Metsänjalostus ja sen tuottamat taloudelliset hyödyt olivat aiheena Tapion syksyllä 2016 järjestämässä metsätiedepajassa. Tutkimukset osoittavat selvästi, että jalostetun kylvösiemenen käyttö on kannattavaa korkeammasta hinnasta huolimatta.

Jalostamattoman materiaalin käytöstä saadut säästöt ovat häviävän pienet menetettyihin hyötyihin – viljelyvarmuus, kasvu ja laatu — verrattuna. Istutukseen metsänomistajien on syytä valita alueelle sopiva, jalostettu viljelymateriaali, jos sitä on saatavissa. Näin on mahdollista saavuttaa jopa neljänneksen suurempi kasvu kuin jalostamattomalla materiaalilla.

Metsänjalostuksella valtava potentiaali

Jalostus on edullinen ja ekologisesti kestävä keino lisätä puuntuotantoa, jota biotalouden kasvu edellyttää. Haitalliset vaikutukset muihin ekosysteemipalveluihin ovat ilmeisen vähäiset. Metsänjalostuksen ansiosta saadun lisäkasvun arvo voi karkean laskelman mukaan olla tulevaisuudessa 350 miljoonaa euroa vuodessa.

Lue lisää


Männyn käpyjen keräys loppusuoralla

17.11.2016 – Männyn käpyjen keräys on edennyt siemenviljelyksillämme hyvin. Käpysato on runsas ja laadukas. Siementen itävyys on kehittynyt erinomaiseksi lämpimän kesän johdosta. Nyt hyvälaatuista siementä saadaan melko runsaasti myös Keski-Suomeen ja Kainuun eteläosiin.

Käpyjen keräys on käynnissä myös Kuusamossa, Taivalkoskella ja Pudasjärvellä. Kuluneen kasvukauden lämpösummat ovat keräysalueella yli 1000 dd ja näytteiden perusteella siementen itävyys on hyvä.


Kesä 2016

Muista siementen lisätilaukset 17.06. mennessä, jolloin tilaus on perillä ennen juhannusta. Siemenmyynti on lomalla heinäkuun ajan.

Toivomme asiakkaillemme rentouttavaa lomaa!


Kylvä hyvää!

23.2.2016 – Kevään myyntikausi on alkanut. Varastoissamme on kaikkien pääpuulajiemme siemeniä koko maan kattavasti. Etelä- ja Keski-Suomen metsäkylvöihin suosittelemme männyn siemenviljelyssiemeniä, joilla perustetun metsikön puuston kasvu on 15 – 20 % suurempi kuin metsikkösiemeniä käytettäessä. Pohjois-Suomeen on saatavilla hyvin itäviä paikallisia siemeniä.

Ota yhteyttä ja tilaa siemenet hyvissä ajoin ennen kevättä. Silloin voimme tarjota parhaiten Sinulle sopivat siemenerät.


Tapio Silva Oy laajentaa metsäpuiden siemenliiketoimintaa – Otson siemenviljelykset Tapio Silva Oy:n omistukseen

21.12.2015 – Tapio Silva Oy on ostanut Suomen metsäkeskuksen liiketoimintayksikön Otson metsäpuiden siemenviljelykset. Kauppa vahvistaa merkittävästi Tapion kykyä tarjota asiakkaille jalostettuja siemeniä Keski-Suomen, Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun alueille. Otso keskittyy jatkossa metsäpalvelumarkkinoille.

Otsolta ostetuista siemenviljelyksistä noin 100 hehtaaria on mänty- ja noin 25 hehtaaria kuusiviljelyksiä. Viljelykset ovat valtaosin uusia valiosiemenviljelyksiä, joihin on valittu Luonnonvarakeskuksen kenttäkokeiden perusteella kaikkein parhaat emopuut. Tällaisista siemenviljelyksistä saatavalla siemenillä perustetun metsän tilavuuskasvu on tulevaisuudessa 20 – 30 % suurempi kuin paikallisella metsikkösiemenellä. Runkojen laatu on myös parempi, joten metsä tuottaa omistajalleen myös enemmän tukkipuuta.

”Tapion kannalta kaupalla laajennetaan konsernin yhtä keskeistä liiketoiminta-aluetta eli metsäpuiden jalostettujen siementen tuotantoa.  Jalostettujen siementen käyttö metsien uudistamisessa lisää merkittävästi puuston kasvua ja tukee pitkällä aikajänteellä metsätalouden kannattavuutta, metsäbiotalouden suotuisaa kehitystä ja sen perustana olevaa raaka-ainepohjan riittävyyttä”, toteaa Tapio Silva Oy:n toimitusjohtaja, Olli Äijälä.

Tapio Silva Oy tuottaa ja myy korkealaatuisia metsäpuiden siemeniä metsäkylvöön ja taimitarhoille. Päätuotteina ovat jalostetut männyn, kuusen ja rauduskoivun siemenet.

Otso keskittyy metsäpalvelumarkkinoille

OTSO keskittyy edelleen kehittämään toimintaansa metsäpalvelumarkkinoilla perustuen vahvuuksiinsa niin eri palvelutuotteissa (esim. tienrakennus ja suometsänhoito) kun myös alueellisesti. OTSO on tyytyväinen, että sen omistamat hyvin hoidetut siemenviljelmät pysyvät edelleen ammattimaisissa käsissä unohtamatta näiden viljelmien ansiokasta syntyhistoriaa vuosien takaa eri alueellisten tms. organisaatioiden toimesta, toteaa Otso metsäpalveluiden liiketoimintajohtaja Kari Lundell.

Tapio Silvan ostamat Otson siemenviljelykset

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Äijälä, Tapio Silva Oy, p. 040 582 9676 tai olli.aijala@tapio.fi
Liiketoimintajohtaja Kari Lundell, Otso metsäpalvelut, p.010 382 8350 tai kari.lundell@otso.fi


 Lämmin loppukesä kypsytti Etelä-Suomessa männyn siemenet

10.11.2015 – Männyn siemenviljelyksillä keräykset ovat sujuneet hyvin lämpimän ja kuivan syksyn johdosta ja valtaosa kävyistä on jo kerätty. Siemenviljelyksiltä kerätyt siemenet ovat hyvälaatuisia ja hyvin itäviä, mutta satomäärä on vain keskimääräinen. Lämpösummat riittivät Etelä-Suomessa kypsyttämään käpysadon, vaikka heinäkuun lopulla lämpösummien kehitys oli selvästi keskiarvojen alapuolella.

Pohjois-Suomesta kerätyt männyn käpynäytteet on tutkittu ja niiden perusteella siementen tuleentuminen jäi vajaaksi viileän kesän vuoksi. Esimerkiksi Pudasjärven lämpösumma tältä kesältä on 994 dd-astetta, kun vuosien 2000 – 2014 keskiarvo on 1140 dd-astetta.

Lokakuun puolivälissä otettujen käpynäytteiden itävyydet vaihtelevat lähes nollasta kohtalaiseen. Tapio ei järjestä käpyjen keräystä, koska siementen itävyydet ovat liian alhaisia ja viileän kesän jälkeen kerättyjen siementen itävyys voi romahtaa talven pakkasissa sekä alenee nopeasti siemenvarastoissa. Tapiolla on varastossa vielä runsaasti parempilaatuista männyn siementä, joka on kerätty lämpösummiltaan hyvinä vuosina 2000-luvun alkupuolella.


Vuodet eivät ole veljeksiä

28.8.2015 – Kesä on ollut viileä ja melko sateinen, joten lämpösummien kehitys on laahannut viime vuosia jäljessä. Vasta elokuussa ilmat ovat lämmenneet kunnolla kesäisiin lukemiin. Koska kesä on vielä kesken, ei ole tietoa, miten pohjoisessa lämpösumma on riittävä siementen hyvään tuleentumiseen.

Männyn siemenviljelyksillä lämpösummat varmaan riittävät hyvälaatuisten siementen syntymiseen ja aloitamme keräykset syksyllä. Kuusen siemenviljelyksillä ei ole tänä vuonna kerättävää.

Syyskylvöjä varten varastoissamme on runsaasti hyvälaatuisia siemeniä. Syyskylvöjä voi tehdä lokakuusta lähtien.

Muista tehdä siementilaus ajoissa!