Etusivu » Metsäpuiden siemenet » Tuotteet » Metsikkösiemenet

Metsikkösiemenet

Metsikkösiemenet kerätään parhaina siemenvuosina metsäammattilaisten valitsemista metsiköistä. Keräysmetsiköiden valinnassa kiinnitetään huomiota puiden runko- ja latvusmuotoon, oksien kokoon ja karsiutumiseen sekä metsikön terveyteen. Metsikkösiemenet ovat kooltaan yleensä vähän pienempiä ja laadultaan vaihtelevampia kuin siemenviljelyssiemenet.

SP MannikkoMännyllä metsikkösiemeniä kerätään vain Pohjois-Suomesta, jonne siemenviljelyssiementä ei ole riittävästi saatavissa. Keräykset kohdistetaan vuosiin, jolloin käpyjä on runsaasti ja lämpösumma on niin hyvä, että siemenet valmistuvat täysin.

Kuusen metsikkösiemeniä joudutaan keräämään koko maassa, koska siemenviljelykset tuottavat tällä hetkellä liian harvoin hyviä siemensatoja. Eteläisimpään Suomeen on hankittu pieniä määriä kuusen siemeniä myös Virosta ja Ruotsista. Tällä hetkellä vaivaava kuusen siemenpula tullee helpottumaan  2020-luvulla kun uudet kuusen siemenviljelykset alkavat tuottaa satoja.

Sekä metsikkösiementen keräyksissä että käytössä sovelletaan männyllä ja kuusella Eviran määrittelemiä puulajikohtaisia lähtöisyysalueita. Lähtöisyysalueella tarkoitetaan aluetta, jolla on riittävän yhdenmukaiset luonnonolot ja jolla sijaitsevat metsiköt ovat ilmiasultaan tai geneettisiltä ominaisuuksiltaan riittävän samankaltaisia. Tarvittaessa otetaan huomioon myös alueen korkeusvaihtelut.

Männynsiementen kylvöohje PDF

Männyn lähtöisyysaluekartta.

Edulliseen uudistamiseen

Männyn metsikkösiemen, 0,5 kg. Kerätty Hankasalmelta, Jämsästä ja Laukaalta.
Siementen käyttöalue on noin 100 km keräysalueesta etelään ja noin 150 km pohjoiseen.

Kauppaan

Edulliseen uudistamiseen

Männyn metsikkösiemen, 0,5 kg. Kerätty Pudasjärveltä.
Siementen käyttöalue on lähtöisyysalue 5. Siemen sopii varmuudella Pudasjärven alueelle ja siitä länteen, alle 200 m korkeuteen merenpinnasta, ja noin 150 km Pudasjärven eteläpuolelle.

Kauppaan