Etusivu » Metsäpuiden siemenet » TuotteetPage 2

Tuotteet

Männyn siemenet Tapion siemenkeskuksesta – hyvistä siemenistä kasvaa tuottava metsä

Tapio tuottaa ja myy korkealaatuisia metsäpuiden siemeniä metsäkylvöön ja taimitarhoille. Päätuotteina ovat jalostetut männyn, kuusen ja rauduskoivun siemenet. Lisäksi tuotteitamme ovat lehtikuusen ja visakoivun jalostetut siemenet sekä myös pääpuulajien metsikkösiemenet. Metsikkösiementä käytetään lähinnä niillä alueilla, joille jalostettua siementä ei ole riittävästi tarjolla.

Soita, lähetä tarjouspyyntö sähköpostilla siemenkeskus@tapio.fi tai osta suoraan verkkokaupasta.

Jalostetun siemenen edut

Jalostetulla männyn siemenviljelyssiemenellä perustetun metsän tilavuuskasvu on 15 – 25 % suurempi kuin paikallisella metsikkösiemenellä. Runkojen laatu on parempi, joten metsä tuottaa omistajalleen enemmän arvokkaampaa tukkipuuta. Siemen on fysiologisesti hyvää, sen itävyys on korkea ja viljelmien geneettinen monimuotoisuus laaja. Viljelmällä olevat puut ovat laajemmalta alueelta valittuja parhaita yksilöitä, jotka on testattu Metsäntutkimuslaitoksen (nykyisen Luonnonvarakeskuksen) kokeissa ja siemenviljelykselle on jätetty puut, jotka ovat ”parhaista parhaita”.

Jalostetun siemenen käyttö on pieni kustannus, mutta siitä saadaan suuri hyöty metsänomistajalle.

Rekkakuorma lisää puuta hehtaarilta kiertoajan kuluessa

Männyllä jalostetusta siemenestä lisäkasvusta saatava hyöty paikalliseen metsikkösiemeneen verrattuna on 2 – 3 %:n reaalikorkoa laskennassa käyttäen vähintään 1000 – 600 €/ha Etelä- ja Keski-Suomen olosuhteissa. Satsaus siemenviljelyssiemeneen tuottaa tälle, noin 50 €/ha lisähinnalle, noin 10-20 -kertaisen tuoton. Metsänomistaja saa vähintään rekkakuormallisen lisää puuta metsän kiertoajan kuluessa.

Jalostetun siemenen nopeampi kasvu tarkoittaa myös lyhyempää metsän kiertoaikaa. Metsänomistajan on mahdollista uudistaa metsä 5 – 20 vuotta aiemmin kuin metsikkösiementä käyttäen.

Kuusen jalostus ei ole aivan yhtä pitkällä kuin männyn jalostus. Jalostetulla kuusen siemenellä perustetuista metsiköistä on kuitenkin kokeita ja havaintoja lähes yhtä hyvistä tuloksista kuin männyllä.

Rauduskoivun jalostus on edennyt männyn ja kuusen jalostusta pitemmälle. Uusimmat koivun siemenviljelykset tuottavat siementä, joilla saadaan 30 – 35%:n lisäkasvu, erinomaiset rungon laatuominaisuudet ja vähäinen oksikkuus. Ensimmäiset 20 vuotta tällainen hoidettu koivikko kasvaa Etelä-Suomen hyvissä oloissa pituutta 1 metrin ja paksuutta 1 cm:n vuodessa.

 

Jalostetuilla siemenillä saadaan 10 -20% lisää kasvua

Palvelut

Siementen myynnin ohella tarjoamme myös käpyjen karistuspalvelua, siementen puhdistusta ja itävyyskokeita. Lisäksi tarjoamme siementen käytön, metsänuudistamisen sekä siemenhuollon asiantuntijapalveluja.

 

Tapion siemenkeskuksen koivuhuoneissa tuotetaan pääosa Suomen jalostettuista koivunsiemenistä. Kuvassa metsäpäällikkö Hannu Niemelä.

Männyn siemenviljelyssiemenet
Kuusen siemenviljelyssiemenet
Rauduskoivun siemenviljelyssiemenet
Muiden puulajien siemenet
Metsikkösiemenet
Seed and Go!