Seed & Go!

Seed & Go on Tapion kehittämä siemenyhdistelmätuote metsäkylvöön. Siinä on puoliksi sekä jalostettuja että metsiköistä kerättyjä siemeniä. Tuote toimitetaan asiakkaalle siten, että siemenviljelys- ja metsikkösiemenet ovat omissa astioissaan. Siemenet sekoitetaan vasta ennen kylvöä.

SP KylvotaimetSeed & Go-tuotteen etuna on se, että metsänomistaja saa lähes täyden jalostushyödyn, mutta pienemmin kustannuksin, kuin kylvämällä puhdasta siemenviljelyssiementä. Männikön nuoruusvaiheen suurehkon kasvatustiheyden aikaansaamiseen ei tarvitse välttämättä käyttää ainoastaan siemenviljelyssiemeniä. Seed & Go-tuotetta käytettäessä parhaat puut ottavat metsikössä joka tapauksessa paikkansa ja kasvatusvaiheen lopussa lähes kaikki puut ovat alkuperältään hyväkasvuisia ja –laatuisia.