Metsät tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalalle

Luonnon terveysvaikutukset ovat kiistattomia, mutta niiden käyttömahdollisuudet jäävät usein huomaamatta. Luontoavusteiselle kuntoutukselle ja terapialle on kasvavaa käyttöä hoitotyössä, kun pyritään asiakkaiden tarpeiden parempaan huomioimiseen. Monipuoliset ja vaihtelevat metsäalueet tarjoavat myönteisiä terveysvaikutuksia myös omaehtoiseen kuntoutukseen.

Tapio selvitti metsän eri käyttömuotojen mahdollisuuksia kuntoutus- ja terapiatyössä sekä sosiaali- ja terveysalan yrittäjien näkemyksiä luontoavusteisen liiketoiminnan kasvulle. Luontoavusteisella terapialla ja kuntoutuksella tarkoitetaan tässä selvityksessä sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneen, Valviran laillistaman terveydenhuollon ammattihenkilön tarjoamaa palvelua.

Monipuolisia metsäalueita tarvitaan

-Käyttömuodoiltaan erilaiset metsät tarjoavat monipuolisesti mahdollisuuksia terveyden edistämiseksi ja sairauksien hoitamiseksi, kertoo metsäasiantuntija Airi Matila.

Talousmetsä soveltuu monenlaiseen vapaa-ajalla tapahtuvaan ulkoiluun ja toisaalta ammattimaiseen terapia- ja kuntoutustoimintaan. Virkistysmetsät sijaitsevat tavallisesti asutuksen vieressä, joten kuntalaiset voivat käyttää niitä päivittäin. Kansallispuistojen etuina ovat monipuoliset reitit ja opasteet sekä hyvä palveluvarustus.

Metsän piirteet, kuten metsäalueen rauhallisuus ja oman yksityisyyden säilyminen, sekä sopimismahdollisuus metsän käytöstä jokamiehenoikeudet ylittävässä toiminnassa vaihtelevat metsän eri käyttömuodoissa. Metsän piirteet ratkaisevat, millaisille asiakkaille ja millaiselle kuntoutukselle ja terapialle kyseinen metsäalue soveltuu.

Tavoitteena kasvava palvelutarjonta

-Luontoavusteisten kuntoutus- ja hoivapalvelujen kaupalliselle kasvulle ja laajenemiselle on mahdollisuuksia. Lisääntyvä kysyntä pohjautuu pyrkimykseen huomioida asiakkaiden tarpeet paremmin hoitotyössä. Toisaalta palveluille luo kysyntää yhteiskunnallinen murros, johon liittyy etääntyminen luonnosta, taustoittaa Airi Matila tulevaisuuden näkymiä.

Monet luontoavusteisia terapia- ja kuntoutuspalveluja tarjoavat yrittäjät ovat sivutoimisia tai niin sanottuja kevytyrittäjiä. Heille on tärkeää tehdä aktiivisesti yhteistyötä alan muiden yrittäjien kanssa tai rakentaa yhteistyötä erilaisten palvelukokonaisuuksien tarjoamiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriö rahoitti selvityksen. Työ liittyy Kansallisen metsästrategian tavoitteeseen metsien aktiivisesta ja monipuolisesta käytöstä.

Lataa selvityksen raportti (PDF)

Lisätietoja:
Metsäasiantuntija, MMM, Airi Matila, Tapio Oy, airi.matila(at)tapio.fi, puh. 040 7792258