Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta Tapio Oy

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion toiminta on 1.1.2015 alkaen siirtynyt joulukuussa 2014 perustettuun valtion kokonaan omistamaan Tapio Oy -nimiseen osakeyhtiöön. Tapio Oy jatkaa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion toimintaa metsiin perustuvan biotalouden ja alan kilpailukyvyn kehittäjänä.

Omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia. Tapio-konserniin kuuluvat valtiota palveleva emoyhtiö Tapio Oy, palveluita metsäbiotalouden elinkeinoille ja muille tahoille tarjoava uusi Tapio Silva Oy sekä kustannustoimintaa harjoittava Metsäkustannus Oy.

Tapio Oy:n toimitusjohtaja Ritva Toivonen korostaa, että uusi yhtiö jatkaa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion palveluita koko metsäalalle keskeytyksettä. Muutos näkyy lyhyellä aikavälillä lähinnä nimessä, joskin erityisesti valtiokonserniin kuuluvien asiakkaiden palvelu tehostuu heti valtion sidosyksikköaseman myötä.

Toiminta jatkuu strategian mukaisesti kolmen synergisen linjan kautta, joita ovat asiantuntijapalvelut eli uuden tiedon tuottaminen, metsäpuiden laadukkaiden siementen tuottaminen ja metsäaiheisiin erikoistunut kustannustoiminta.

– Tavoitteenamme ovat asiakkaita yhä paremmin hyödyttävät ja kustannustehokkaat palvelut. Metsänhoidon suositusten kehittäminen, niiden kouluttaminen metsäammattilaisille sekä suosituksiin perustuvat julkaisut tulevat edelleen olemaan Tapion ydintoimintaa. Myös metsävaratiedon hallinnan ja keruun sähköisten järjestelmien kehittäminen säilyy tärkeänä, kertoo Toivonen.

Toimintaympäristön muutokset luovat myös tarvetta palveluiden kehittämiseen. Suomeen tavoiteltujen uusien biotalousalan investointien kannalta on ennakoitava poliittisen ja taloudellisen toimintaympäristön muutoksia. Esimerkiksi metsätalouden ja puun käytön kestävyyden osoittaminen on voimistuva metsäpolitiikan haaste. Myös vesitalous nousee yhä tärkeämmäksi kysymykseksi.

– Haluamme vastata tietotarpeisiin näissä teemoissa yhä vahvemmin. Tapion tärkein tavoite on vahvistaa ja edistää metsäbiotalouden kilpailukykyä ja menestystä niin, että ala kasvaa ja menestyy. Tämä on sekä valtion, yritysten että suomalaisten ihmisten etu, Toivonen toteaa.

Tapio Oy:n toimitusjohtajana toimii Ritva Toivonen, Tapio Silva Oy:n toimitusjohtajana toimii Olli Äijälä ja Metsäkustannus Oy:n toimitusjohtajana toimii Outi Karemaa.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Ritva Toivonen, puh. 0405268412
www.tapio.fi