Etusivu » Metsätietoa » Julkaisut ja raportit » Metsäbiotalouden arvoketjut -loppuraportti

Metsäbiotalouden arvoketjut -loppuraportti

Tähän raporttiin on koottu yhtenäiseksi tietopaketiksi metsäbiotalouden tärkeyttä kuvaavat valtakunnalliset ja maakunnittaiset tunnusluvut. Tunnusluvut on laskettu Tilastokeskuksen aluetilinpidon tiedoista. Niiden perusteella voidaan selkeästi osoittaa metsäbiotalouden merkittävyys kussakin maakunnassa tuotoksen, arvonlisän, investointien ja työllisyyden suhteen. Ensimmäistä kertaa on maakunnittain laskettu puupohjaisen energian tuottaminen markkinoille (tuotos, arvonlisä, työllisyys). Lisäksi metsäbiotalouden merkitystä alue-ja paikallistaloudessa on havainnollistettu case-esimerkkien kautta.

Suomen Metsäsäätiö on rahoittanut hankkeen, jonka on toteuttanut Tapio yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. Maakuntakohtaiset esitykset ladattavissa: www.metsasaatio.fi/metsabiotalous

Lehtoviita, J., Mäki, P. ja Tenhola, T. 2016. Tapion raportteja nro 9.

© Tapio Oy

ISSN 2342-804X (pdf)

ISBN 978-952-5632-37-8

 

metsabiotalouden-arvoketjut

Lataa raportti: Metsäbiotalouden arvoketjut (PDF)

(raporttiin tehty pieniä päivityksiä 7.12.2016 klo 16:30)