Etusivu » Metsätietoa » Julkaisut ja raportit » Metsien rooli EU:n biotalouden kehityksessä

Metsien rooli EU:n biotalouden kehityksessä

Tässä selvityksessä on tarkasteltu metsätalouden näkökulmasta ajankohtaisia biotalouteen liittyviä prosesseja, joita on käynnissä EU:n tasolla. Eri kehityslinjojen vaikutuksia on katsottu Suomen ja suomalaisen metsätalouden kannalta. Samalla on tuotu esille mahdollisia tulevaisuuden kipupisteitä mutta myös kansallisia vahvuuksia.

Koistinen, A., Käär, L., Mäki, O. ja Tenhola, T. 2015. Metsien rooli EU:n biotalouden kehityksessä.  Tapion raportteja nro 2.

© Tapio Oy

ISSN 2342-804X (pdf)
ISBN 978-952-5632-22-4 (pdf)

15.2.2015

Lataa PDF

EU