Etusivu » Metsätietoa » Julkaisut ja raportit » Opas puustoisen perinneympäristön hoitoon

Opas puustoisen perinneympäristön hoitoon

 

Tämän oppaan tavoitteena on tehdä tutuksi puustoisten perinneympäristöjen merkitystä luonnolle ja innostaa metsänomistajia kohteiden vaalimiseen. Opas on osa Puustoisten perinneympäristöjen monimuotoisuuden ja monikäytön turvaaminen -hanketta, jonka maa- ja metsätalousministeriö rahoitti vuonna 2010. Hanke oli osa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOn toteutusta. Sen toteuttivat Suomen ympäristökeskus, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Rannikon metsäkeskus, Keski-Suomen ELY-keskus ja Natur och Miljö rf.

Lataa opas: Puustoiset perinneympäristöt PDF

Matila, A. & Virtanen, P. 2010. Puustoiset perinneympäristöt. Opas luonnonhoitoon ja monikäyttöön. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuja.

© Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

Julkaistu internetissä tammikuussa 2011

URN:ISBN:978-952-5694-76-5