Etusivu » Metsätietoa » Julkaisut ja raportit » Opas puustoisen perinneympäristön hoitoonPage 2

Opas puustoisen perinneympäristön hoitoon

 

Tämän oppaan tavoitteena on tehdä tutuksi puustoisten perinneympäristöjen merkitystä luonnolle ja innostaa metsänomistajia kohteiden vaalimiseen. Opas on osa Puustoisten perinneympäristöjen monimuotoisuuden ja monikäytön turvaaminen -hanketta, jonka maa- ja metsätalousministeriö rahoitti vuonna 2010. Hanke oli osa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOn toteutusta. Sen toteuttivat Suomen ympäristökeskus, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Rannikon metsäkeskus, Keski-Suomen ELY-keskus ja Natur och Miljö rf.

Lataa opas: Puustoiset perinneympäristöt PDF

Matila, A. & Virtanen, P. 2010. Puustoiset perinneympäristöt. Opas luonnonhoitoon ja monikäyttöön. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuja.

© Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

Julkaistu internetissä tammikuussa 2011

URN:ISBN:978-952-5694-76-5