Etusivu » Metsätietoa » Julkaisut ja raportit » Tapion raportteja nro 5, Resurssitehokas puunkorjuu

Tapion raportteja nro 5, Resurssitehokas puunkorjuu

resurssitehokas puunkorjuu

Tapio selvitti vuoden 2015 syksyllä metsäkoneyritysten käytäntöjä puunkorjuun kausivaihtelun hallinnassa ja työmäärien tasaamisessa kuukausitasolla sekä työkoneiden siirtokaluston käytön tehostamisessa. Selvityksessä on pohdittu mm. moniasiakkuuden, puunkorjuun suunnittelu- ja ohjausjärjestelmien sekä työlajien lisäämisen ja yrityksen laajentamisen merkitystä metsäkoneyrityksen resurssitehokkuuteen.

Nieminen A. 2015. Resurssitehokas puunkorjuu. Tapion raportteja nro 5.

© Tapio Oy

ISSN2342-804X (pdf)

ISBN 978-952-5632-31-6

Lataa PDF