Etusivu » Metsätietoa » Metsäverotus

Metsäverotus

Metsäverotus on pääomatulojen verotusta eli vero maksetaan puukauppatuloista. Koska metsäverotus perustuu vuotuisiin, todellisiin tuloihin ja menoihin, metsänomistaja on velvollinen pitämään veromuistiinpanoja. Uutta metsää hankkinut voi hyödyntää verotuksessa metsävähennystä. Kaikki verotukseen liittyvät ohjeet on koottu verohallinnon verkkosivulle.

Verotettava metsätalouden tulo lasketaan vähentämällä puunmyynti- ja muista metsätalouden pääomatuloista metsätalouden menot. Erotuksesta metsänomistaja maksaa pääomatuloveroa 30 % ja 50 000 euroa ylittävältä osalta 32 % (v.2013). Puun ostaja pidättää puukauppasummasta ennakonpidätyksen, joka on pystykaupassa 20 % ja hankintakaupassa 14 %. Ennakkovero otetaan huomioon laskettaessa lopullista veroa.

Metsätalouden tulos vahvistetaan tiloittain. Kun puolisot omistavat metsätilan yhdessä, tulos tai alijäämä jaetaan omistusosuuksien suhteessa. Jos tila on vain toisen puolison nimissä, tulosta ei voi jakaa puolisoiden kesken. Alijäämähyvityksen voi kuitenkin siirtää tehtäväksi puolison verotuksessa.

Kun tilalla on useampi kuin yksi omistaja, se muodostaa verotusyhtymän, mikäli kyseessä ei ole jakamaton kuolinpesä. Yhdessä omistavat puolisot eivät kuitenkaan muodosta yhtymää. Verotusyhtymän tulos jaetaan osakkaiden omistusosuuksien suhteessa. Yhtymän osakkaan tekemän hankintatyön arvo verotetaan hänen henkilökohtaisena ansiotulonaan. 

Kuolinpesää verotetaan kuten luonnollista henkilöä. Pesän tuloja ei jaeta osakkaiden henkilökohtaisiksi tuloiksi. Vain hankintatyön arvo verotetaan tekijän henkilökohtaisena ansiotulona. Yhteismetsä on erillinen verovelvollinen, joka maksaa tuloistaan verot. Tämän vuoksi osakkaille jaettavat ylijäämät ovat verottomia. Yhteismetsän pääomatulojen veroprosentti on 28 (v. 2013) eli verotus on hieman keveämpää kuin muissa omistusmuodoissa.

Veromuistiinpanot

Metsänomistajan on pidettävä veromuistiinpanoja metsätalouden tuloista ja menoista.

  • Kirjanpito saa olla vapaamuotoinen, mutta siitä pitää selvitä metsätalouteen kohdistuvat tulot, menot ja poistolaskelmat verovuodelta.
  • Kaikista tuloista ja menoista on liitettävä muistiinpanoihin tosite eli kuitti, selvitys tai todistus. Tositteet numeroidaan muistiinpanomerkintöjen mukaisesti.
  • Tulot ovat sen verovuoden tuloa, jolloin ne saadaan tilille. Vastaavasti meno kirjataan sen vuoden verotukseen, jona lasku on maksettu.

Tositteita ja veromuistiinpanoja ei liitetä veroilmoitukseen. Ne on säilytettävä kuuden vuoden ajan, mutta ne kannattaa säilyttää pysyvästi metsävähennyksen tai luovutusvoiton verotuksen laskentaa varten. Verottaja voi pyytää muistiinpanot tositteineen nähtäväksi jälkikäteen. Veromuistiinpanot on tehtävä tiloittain, vaikka veroilmoitus kaikesta metsätalouden toiminnasta tehdään kootusti.

Sukupolvenvaihdokseen liittyvä verotus ks. Metsänomistus-sivusto.

Lisätietoa