Etusivu » Metsätietoa » Oppaat ja työvälineet

Oppaat ja työvälineet

Tapio tuottaa metsän- ja luonnonhoidon oppaita, työvälineitä ja erilaisia laskureita metsänomistajille, metsäammattilaisille ja metsässä toimiville yrittäjille. Tavoitteena on auttaa päätöksenteossa ja käytännön töiden suunnittelussa ja tekemisessä. Maksuttomat aineistot ovat pääsääntöisesti maa- ja metsätalousministeriön tilaamien projektien tuloksia.

Metsän- ja luonnonhoito

Metsätalouden kannattavuus ja metsänomistus

Ekosysteemipalvelut, maisema ja kulttuuri

Tavallisissa metsissä on paljon mielenkiintoista maisemaa, luontoa ja historiaa sekä paikkoja elämyksille. Käytännöllisten oppaiden avulla aiemmin pimentoon jääneitä kohteita tunnistetaan ja otetaan ne osaksi metsätaloutta. Oppaat tarjoavat metsänomistajille, metsäalan toimijoille ja metsätaloudesta kiinnostuneille kansalaisille vinkkejä monipuoliseen suunnitteluun ja toteutukseen.

Kaavoitus

Kattava tietopaketti kaavavoitukseen liittyvistä asioista niin metsänomistajille kuin myös julkisen sektorin toimijoille.

  •  Metsänomistajan kaavoitusapu  -opas metsätalouden kannalta oleellisimmista kaavoitukseen liittyvistä asioista.
  •  Kaavoituksen metsäapu  — miten metsät on hyvä ottaa huomioon kuntien kaavoituksessa ja maankäyttöä koskevassa päätöksenteossa.

Metsäteiden kunnossapito

Kattava tietopaketti metsäteiden kunnossapidosta. Täältä löydät erilaisia ohjeita, urakoinnin mallilomakkeita ja tehtäväkortteja:

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi ihmisten elinympäristöihin ja elinkeinoihin. Ilmastokestävyys eli ilmastoresilienssi tarkoittaa ilmastonmuutokseen sopeutumista tietoisesti ja ennakoivasti. Aktiivisilla sopeutumistoimilla voidaan varautua ilmastonmuutokseen, ehkäistä ja lieventää sen haitallisia vaikutuksia sekä hyödyntää muutoksesta syntyviä mahdollisuuksia.

Muut oppaat

Tapion laskurit

  • Hirvivahinkolaskuri  hirvieläinten aiheuttamien metsävahinkojen arviointiin. Uuden laskurin avulla metsänomistajat ja metsäammattilaiset voivat arvioida vahingon suuruutta, ennen kuin tekevät vahinkoilmoituksen Suomen metsäkeskukselle.
  • Metsälahjavähennyslaskuri  — arvio metsätilan lahjoittamisen veroseuraamuksista lahjansaajalle.

 Maksulliset työvälineet

  • TAPIO Maastotaulukot mobiilisovellus — metsänhoidon suositukset, ympäristöohjeet, harvennusmallit ja relaskooppitaulukot. Täydellinen tietopaketti maastotyöskentelyn tueksi.
  • TAPIO Metsänhoitokortisto   — sähköinen tietopalvelu, josta saat aina ajan tasalla olevat tiedot ja neuvot hyvään metsänhoitoon.