Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissa -seminaari 26.4.2017

Suometsätaloutta käsittelevän ajankohtaisseminaari

Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä
keskiviikkona 26.4.2017, klo 9.00-15.30, Hotelli Presidentti, Helsinki

Tapio järjestää suometsätaloudesta seminaarin, jossa käsitellään meneillään olevia suometsätalouden tutkimuksia ja selvityshankkeita sekä metsäalan toimijoiden näkemyksiä ja suunnitelmia suometsien hoitoon ja puunkorjuuseen. Tavoitteena on nostaa esille näkemyksiä puuntuotannon kannattavuudesta, virkistyskäytöstä ja monimuotoisuuden turvaamisesta sekä vesiensuojelusta ja eri toimenpiteiden ympäristövaikutuksista suometsissä.

Seminaarissa esitellään Luonnonvarakeskuksen tutkimushankkeiden ”Turvemaiden maankäytön uudet vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ekosysteemipalveluihin” sisältö ja tavoitteet sekä ”Pehmeiden maiden hakkuiden tehostaminen” tuloksia. Tutkimuksista alustavat tutkimusprofessori Raija Laiho, johtava tutkija Jori Uusitalo ja tutkija Sakari Sarkkola Luonnonvarakeskuksesta.

Seminaarin muissa puheenvuoroissa metsäalan puunhankintaorganisaatioiden, metsäpalvelujen tarjoajien ja etujärjestöjen edustajat käsittelevät suometsien hoidon haasteita ja kehittämistarpeita, hankekokonaisuuksien hallintaa ja töitä toteuttavien koneyrittäjien näkökulmaa sekä mahdollisuuksia pehmeiden maiden puunkorjuuseen mm. kausivaihtelun vähentämiseksi.

Seminaari käynnistää MMM:n rahoittaman hankkeen, jonka tavoitteena on aktivoida monipuolisten metsänhoitomenetelmien käyttöön suometsissä ja lisätä metsänomistajien ja metsäammattilaisten osaamista suometsätaloudesta.

Seminaarin ohjelman voi ladata tästä linkistä (muutokset mahdollisia)

Ilmoittautuminen seminaariin tapahtuu oheisen linkin kautta 12.4.2017 mennessä. Muista ilmoittaa myös mahdollinen ruoka-aineallergia. Seminaari on osallistujille maksuton ja siihen on varattu 50 paikkaa, jotka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittaudu seminaariin tästä 

Lisätietoja:
Laatu- ja koulutusasiantuntija Ari Nieminen, ari.nieminen(at)tapio.fi, puh. 040 718 2595.