Millä keinoilla metsänomistaja voi huolehtia luonnon monimuotoisuudesta ja vesiensuojelusta metsätilallaan?

Talousmetsien luonnonhoidon suosituksista löytyvät keinot luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja vesien suojeluun. Suositusten soveltamiseen tarvitaan tieto metsänomistajan tavoitteista. Metsänomistaja voi esimerkiksi puukaupan yhteydessä kertoa toiveistaan luonnonhoidon keinojen käyttämisestä hakkuissa ja hoitotöissä.

Monimuotoisuuden huomioimisen keinot metsätilalla – tilaisuus Helsingissä 30.10.2018

Millä keinoilla metsänomistaja voi huolehtia luonnon monimuotoisuudesta ja vesiensuojelusta metsätilallaan? Miten monimuotoisuutta voi huomioida ja tehdä puukauppaa? Metsien monimuotoisuuden lisäämisen keinoja ovat mm. riistatiheiköiden tekeminen, säästöpuiden jättäminen ja sekapuustoisuuden suosiminen. Aiheutuuko metsänomistajalle riistatiheiköiden säästämisestä taloudellisia vaikutuksia? Entä kuinka suuria niiden tulisi olla?

Moni metsänomistaja on aidosti kiinnostunut luonnonhoidon keinojen käytöstä talousmetsissä. Keinoja monimuotoisuuden lisäämiseen ja vesiensuojelun tehostamiseen löytyy. Muutokset toimintatapoihin lähtevät tiedosta. Monimuotoisuuden huomioimisen keinot metsätilalla -tilaisuudessa  luentosali oli täynnä metsänomistajia ja keskustelu oli vilkasta. Tilaisuuden järjestivät MhyP ja Mhy Uusimaa.

Monissa kommenteissa metsänomistajat kertoivat itselleen tärkeistä luontokohteista ja lajeista sekä odotuksista, että hakkuu- ja hoitotöiden toteuttajat pystyvät näitä arvoja vaalimaan. Joidenkin etäällä metsästään asuvien maanomistajien kysymyksistä kuului huoli siitä, että maanomistajan luontoon liittyviä toiveita ei selvitetä riittävän tarkasti, tai ne jäävät vaille huomiota hakkuissa.

Kuultiin myös tyytyväisen metsänomistajan puheenvuoro, jossa luontotavotteet ja luonnonhoidon keinot oli selkeästi mietitty jo metsäsuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Tapion johtavan asiantuntijan Lauri Saariston esitys:   Millä keinoilla metsänomistaja voi huolehtia luonnon monimuotoisuudesta ja vesiensuojelusta metsätilallaan? 

Esimerkkejä monimuotoisuudesta ja vesiensuojelusta

Kuvat © Tapio/Lauri Saaristo