Miten sovin metsäympäristön hyödyntämisestä? – Työkaluja sopimiseen, ideoita tekemiseen

Tapio on tuottanut metsänomistajille ja metsäluonnossa toimiville yrittäjille oppaan, jolla halutaan edistää uusien yhteistyömallien ja yritystoiminnan syntymistä metsiin. Miten sovin metsäympäristön hyödyntämisestä? Työkaluja sopimiseen, ideoita tekemiseen –julkaisussa esitellään erilaisia sopimusmalleja ja hyviä toimintatapoja, jotka tukevat osapuolten välistä sopimista. Ajatusten herättämiseksi oppaassa esitellään yli kymmenen uudenlaista yritystä, tuotetta tai kehityshanketta, joissa metsäluonto on avainroolissa. Oppaassa tuodaan esille myös näkökulmia ja esimerkkejä korvauksesta sopimisen pohjaksi.

Ekosysteemipalveluopas metsänomistajille ja metsäluonnossa toimiville yrittäjille:

 • Tuotteita ja palveluita metsäympäristöstä
 • Mitä ovat luonnon tuottamat palvelut eli ekosysteemipalvelut?
 • Yhteistyötä metsänomistajan ja yrittäjän kesken
 • Selkeyttä kirjallisella sopimuksella
 • Sopimus palvelutoiminnasta metsäalueella
 • Sopimus virkistysarvokaupasta
 • Ideoita sujuvaan yhteistyöhön
 • Tunne jokamiehenoikeudet
 • Näkökulmia korvauksesta sopimiseen
 • Esimerkkejä metsänkäytön taloudellisesta arvosta
 • Metsänomistajien korvausvaatimuksissa on suurta vaihtelua
 • Esimerkkilaskelma käyttökorvauksen määrästä
 • Metsäympäristön mahdollistamia tuotteita ja palveluja

Opas on tehty yhteistyössä Pellervon taloustutkimus PTT:n kanssa. Julkaisu on osa Tapion toteuttamaa Ekosysteemipalvelujen tuotteistaminen -hanketta, jonka rahoittajana toimii maa- ja metsätalousministeriö.

Lataa opas : Miten sovin metsäympäristön hyödyntämisestä? – Työkaluja sopimiseen, ideoita tekemiseen

Lahti, E., Matila, A., Koistinen, A., Kniivilä, M., Haltia, E. & Lilja-Rothsten, S. Miten sovin metsäympäristön hyödyntämisestä? Työkaluja sopimiseen, ideoita tekemiseen.

ISBN 978-952-5632-40-8
ISSN 2342-804X(pdf)