PEFC-metsäsertifioinnin kriteeriluonnoksen vaikutusten arviointi

PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry päivittää Kansallisen kestävän metsänhoidon PEFC-vaatimukset vuoden 2020 loppuun mennessä. Päätöksenteon tueksi Tapio toteutti kriteeristöluonnoksessa esitettyjen muutosten vaikutusten arvioinnin. Arvioinnin avulla PEFC standardityöryhmä pystyy tekemään päätöksiä, jotka pohjautuvat aitoon paikka- ja metsävaratietoon. Arvio koski kriteeriluonnoksen kriteerejä 11, 14 ja 17. Näissä on vaatimuksia vesistöjen suojakaistoista, säästö- ja kuolleesta puusta sekä soiden reunavyöhykkeistä.

Taloudellisten ja puuntuotannollisten vaikutusten arvioimiseksi toteutettiin paikkatietoanalyysi, josta saatiin arvio kriteerien tarkoittamien kohteiden puumäärien ja pinta-alojen muutoksista. Kriteerimuutosten monimuotoisuus- ja vesiensuojeluvaikutusten sekä puuntuotannollisten ja taloudellisten vaikutusten arvio perustuivat asiantuntija-arvioon.

Vaikutusten arvioinnissa yhdistyivät Tapion asiantuntijapalveluiden ja paikkatiedon osaamisalueet. Arvioinnin laativat Tapion asiantuntijat projektipäällikkö Mikko Hämäläinen, johtava asiantuntija Lauri Saaristo, vesiensuojelun johtava asiantuntija Samuli Joensuu ja puuntuotannon asiantuntija Arto Koistinen. Työtä täydensi luonnonsuojelubiologian dosentti Panu Halme Jyväskylän yliopistosta.

Tapion raportti: PEFC-metsäsertifioinnin vaikutusten arviointi kriteeristöluonnoksen kriteereistä 11, 14, 17

 

PEFC-Suomi – Suomen metsäsertifiointi ry: Kriteerimuutoksilla huomattavia positiivisia vaikutuksia metsien monimuotoisuuteen

 

Lisätietoa

Palvelualueen päällikkö, konsultointi Kalle Vanhatalo, Tapio Oy, kalle.vanhatalo(at)tapio.fi, puh. +358 40 192 1874

  • Lisätietoa
  • Kalle Vanhatalo

    Palvelualueen päällikkö, konsultointi

    kalle.vanhatalo(at)tapio.fi

    +358 40 192 1874