Etusivu » Tuotteet » TAPIO Auditointi » Toiminnan auditointi metsäalan pk-yrityksille

Toiminnan auditointi metsäalan pk-yrityksille

Riippumaton toiminnan ja johtamisjärjestelmän arviointipalvelu metsäalan yrityksille

Toiminnan auditointi sopii kaikille metsäalan pk-yritykselle, jotka tarvitsevat toiminnastaan riippumattoman osapuolen arvioinnin. Auditointipalvelua voivat hyödyntää myös puunhankintayritykset, metsänhoitoyhdistykset ja julkisyhteisöt sekä muut alihankintapalveluja käyttävät organisaatiot, jotka haluavat kolmannen osapuolen tekemällä toimittaja-auditoinnilla varmistaa, että alihankintakumppanit menettelevät säädösten ja alan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Yrityksen toiminnan ja johtamisjärjestelmän auditointipalvelun kuvaus

Yrityksen toiminnan ja johtamisjärjestelmän auditointi on määrämuotoinen ja objektiivinen arviointi yrityksen johtamisesta ja menettelytavoista. Auditointi todentaa, täyttääkö yritys toiminnalle asetetut vaatimukset, jotka voivat perustua esimerkiksi;

  • toimialalla yleisesti hyväksyttyihin auditointikriteereihin
  • yrityksen omaan toiminta- tai johtamisjärjestelmään
  • asiakkaiden edellyttämiin laatukriteereihin, ohjeisiin ja alihankintapalvelujen sopimusehtoihin.

Tapion tekemät yritysauditointipalvelut perustuvat ensisijaisesti metsäurakoinnin yhtenäisiin auditointikriteereihin. Auditointi koostuu auditoijan tekemästä yrityskäynnistä ja haastatteluista, tutustumisesta yrityksen toimintakäsikirjaan, työohjeisiin ja sopimuskäytäntöihin sekä lakisääteisten velvoitteiden dokumentteihin. Yritys saa auditoinnista raportin, jolla se voi todentaa auditointivaatimusten toteutumisen. Auditointiraportti sisältää myös koosteen mahdollisista korjaavista toimenpiteistä ja auditoijan havainnot keskeisistä kehittämistarpeista.

Tutustu tarkemmin:

Metsäurakoinnin yhtenäiset auditointikriteerit

Metsäalalla on käytössä puunkorjuu-, metsänhoito- ja kuljetuspalveluja tarjoavien yritysten auditointeihin alan toimijoiden hyväksymät kriteerit. Metsäalan pk-yritykset tuottavat entistä enemmän palveluja useille asiakkaille (moniasiakkuus) ja auditointikriteerien tavoitteena on yhtenäistää palvelujen tilaajien tekemiä toimittaja-auditointeja ja välttää päällekkäisiä, eri asiakkaiden tekemiä auditointeja. Metsäalan toimijat hyväksyvät yhtenäisten auditointikriteerien mukaisen tuloksen auditoinnin tekijästä riippumatta. Palvelun tilaaja voi kuitenkin vaatia esim. poikkeamien edellyttämiä korjaavia toimenpiteitä tietyssä määräajassa.

Tapion referenssit

Asiantuntijoillamme on monipuolinen kokemus metsäalan pk-yritysten toiminnan auditoinneista ja yritysten laatutyön kehittämistä. Tapio on tehnyt metsäkoneyritysten, puutavaran kaukokuljetusyritysten ja metsäpalveluyritysten toimittaja-auditointeja Stora Enso Metsälle lähes kymmenen vuotta. Tapio on myös kehittänyt metsäalan pk-yritysten auditointiprosessia ja -kriteerejä Metsätehon koordinoimassa projektissa sekä Stora Enso Metsälle tuotetuissa auditointipalveluissa.

Ota yhteyttä

Kysy lisätietoja, tarjoamme yrityksesi tarpeita vastaavan auditointipalvelun.

Ari Nieminen
Laatu- ja koulutusasiantuntija
ari.nieminen@tapio.fi
+358 40 718 2595