Etusivu » Tuotteet » TAPIO Auditointi » Toiminnan auditointi metsäalan pk-yrityksille » Auditointipalvelu metsäalan pk-yrityksillePage 2

Auditointipalvelu metsäalan pk-yrityksille

Metsäurakoinnin yhtenäisten auditointikriteerien mukainen auditointipalvelu

Tapion tekemä toiminnan ja johtamisjärjestelmän auditointi on vahva kilpailuvaltti palvelujen markkinoinnissa ja myynnissä, lisäksi oma-aloitteinen toiminnan arviointi vahvistaa yrityksen luotettavuutta. Auditointiraportilla metsäalan palvelujen tuottaja osoittaa asiakkailleen, että toiminta vastaa metsäalan urakoinnin yleisiä vaatimuksia ja yritys on huolehtinut yhteiskunnallisista velvoitteistaan.

Auditoinnin osa-alueet ovat:

 • vastuullisen liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen
 • henkilöstöjohtaminen ja osaamisen kehittäminen
 • kalusto
 • työterveys ja työturvallisuus
 • ympäristöasiat
 • palvelujen tuottaminen.

Auditoinnin kulku

Auditointiin käytetään yksi päivä ja sen vaiheet menevät seuraavasti:

Aloituskokous

 • osallistujien toteaminen
 • auditointiohjelman ja -prosessin esittely.

Johtamisjärjestelmään ja toimintakäsikirjaan tutustuminen

 • auditoija perehtyy yrityksen toimintakäsikirjaan ja sen liitteisiin sekä johtamisjärjestelmän mukaisiin käytäntöihin.
  Yrittäjän tai yrityksen edustajan haastattelu ja dokumenttien läpikäynti
 • auditoija haastattelee yrittäjää auditointikriteerien vaatimusten todentamiseksi
 • yrittäjä esittelee auditoijalle auditointikriteerien edellyttämät todistukset, sopimukset ja muut dokumentit.

Tutustuminen yrityksen toimitiloihin ja työntekijöiden toimenkuvaan

 • auditoija tutustuu tilanteen mukaan yrityksen toimitiloihin, esimerkiksi huoltohalliin
 • auditoija haastattelee lyhyesti 1-2 yrityksen työntekijää.

Auditointihavaintojen koostaminen ja raportin kirjoittaminen

 • auditoija vertaa haastattelujen ja havaintojen, dokumenttien sekä toimintakäsikirjan perusteella yrityksen toimintaa metsäalan urakoinnin yhtenäisiin auditointikriteereihin
 • auditoija kirjoittaa raportin, jossa on auditointihavainnot kriteereittäin sekä kehittämisehdotukset ja mahdolliset poikkeamat.

Loppukokous

 • auditoijan palaute yritykselle
 • keskeiset havainnot ja mahdolliset korjaavat toimenpiteet sekä suositeltavat kehittämistoimet
 • auditointiraportin toimittaminen yrittäjälle sähköisenä, pdf-muodossa.

Kysy lisää ja pyydä tarjous Ari Niemiseltä.