TAPIO Harvennuskortti kertoo metsänhoidon osaamisesta

Tapio on julkaissut uuden TAPIO ForestTEST -verkkokoulutuksen hakkuukoneenkuljettajille. TAPIO Harvennuskortti kertoo haltijansa metsänhoito-osaamisesta ja kasvatusmetsien käsittelytaidoista.

Laadukkaasti tehty metsän harvennus tarjoaa metsänomistajalle tuottavan metsän. Hakkuukoneenkuljettajan ammattitaito ja metsänhoito-osaaminen ovat avainasemassa onnistuneessa kasvatusmetsien käsittelyssä.

TAPIO Harvennuskortin suorittanut hakkuukoneenkuljettaja hallitsee harvennustavat ja hyvän korjuun laadun kriteerit, osaa määritellä sopivan harvennusvoimakkuuden ja soveltaa harvennustapoja ja -malleja sekä noudattaa talousmetsien luonnonhoidon vaatimuksia.

Harvennuskortin voi suorittaa itsenäisesti verkossa Tapion ForestTEST® -oppimisalustalla. Kurssin voi myös käydä osallistumalla harvennusmetsien käsittelyn ammattitaitoa kehittävään Tapion valmennukseen. Kurssin suorittamisesta saa todistuksen.

Koulutukseen sisältyy kasvatusmetsien käsittelyn periaatteet ja luonnonhoidon menetelmät sekä Metsänhoidon suositusten mukaiset kasvatushakkuutavat ja niiden laadunseuranta. Kurssilla käydään myös kattavasti lävitse luonnonhoidon vaatimuksia niin lainsäädännön kuin PEFC™- ja FSC®-sertifioinnin näkökulmasta.

TAPIO Harvennuskortti osoittaa puunkorjuuyrityksen asiakkaille työntekijöiden hyvän ammattitaidon ja osaamisen, joka vahvistaa metsänomistajien luottamusta puunkorjuuyrityksen toimintaan. Se on myös osoitus PEFC- ja FSC-metsäsertifioinnin edellyttämästä työntekijöiden osaamisen varmistamisesta.

 

Lisätietoja: Laatu- ja koulutusasiantuntija Ari Nieminen, ari.nieminen@tapio.fi, 040 718 2595

Tuote Tapion kaupassa: TAPIO Harvennuskortti