Tapio Silva Oy laajentaa metsäpuiden siemenliiketoimintaa – Otson siemenviljelykset Tapio Silva Oy:n omistukseen

Tapio Silva Oy on ostanut Suomen metsäkeskuksen liiketoimintayksikön Otson metsäpuiden siemenviljelykset. Kauppa vahvistaa merkittävästi Tapion kykyä tarjota asiakkaille jalostettuja siemeniä Keski-Suomen, Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun alueille. Otso keskittyy jatkossa metsäpalvelumarkkinoille.

Otsolta ostetuista siemenviljelyksistä noin 100 hehtaaria on mänty- ja noin 25 hehtaaria kuusiviljelyksiä. Viljelykset ovat valtaosin uusia valiosiemenviljelyksiä, joihin on valittu Luonnonvarakeskuksen kenttäkokeiden perusteella kaikkein parhaat emopuut. Tällaisista siemenviljelyksistä saatavalla siemenillä perustetun metsän tilavuuskasvu on tulevaisuudessa 20 – 30 % suurempi kuin paikallisella metsikkösiemenellä. Runkojen laatu on myös parempi, joten metsä tuottaa omistajalleen myös enemmän tukkipuuta.

”Tapion kannalta kaupalla laajennetaan konsernin yhtä keskeistä liiketoiminta-aluetta eli metsäpuiden jalostettujen siementen tuotantoa.  Jalostettujen siementen käyttö metsien uudistamisessa lisää merkittävästi puuston kasvua ja tukee pitkällä aikajänteellä metsätalouden kannattavuutta, metsäbiotalouden suotuisaa kehitystä ja sen perustana olevaa raaka-ainepohjan riittävyyttä”, toteaa Tapio Silva Oy:n toimitusjohtaja, Olli Äijälä.

Tapio Silva Oy tuottaa ja myy korkealaatuisia metsäpuiden siemeniä metsäkylvöön ja taimitarhoille. Päätuotteina ovat jalostetut männyn, kuusen ja rauduskoivun siemenet.

Otso keskittyy metsäpalvelumarkkinoille

OTSO keskittyy edelleen kehittämään toimintaansa metsäpalvelumarkkinoilla perustuen vahvuuksiinsa niin eri palvelutuotteissa (esim. tienrakennus ja suometsänhoito) kun myös alueellisesti. OTSO on tyytyväinen, että sen omistamat hyvin hoidetut siemenviljelmät pysyvät edelleen ammattimaisissa käsissä unohtamatta näiden viljelmien ansiokasta syntyhistoriaa vuosien takaa eri alueellisten tms. organisaatioiden toimesta, toteaa Otso metsäpalveluiden liiketoimintajohtaja Kari Lundell.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Äijälä, Tapio Silva Oy, p. 040 582 9676 tai olli.aijala@tapio.fi
Liiketoimintajohtaja Kari Lundell, Otso metsäpalvelut, p.010 382 8350 tai kari.lundell@otso.fi