Etusivu » Tapio-konserniPage 2

Tapio-konserni

Menestystä ja hyvinvointia metsästä ja luonnosta

Tapio on metsäbiotalouden laaja-alainen asiantuntija, jonka toiminta perustuu monipuoliseen tietoon metsästä ja luonnosta. Tarjoamme luotettavaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ja tehokkaita ratkaisuja sekä työvälineitä elinvoimaiseen metsätalouteen ja metsien hyödyntämiseen aineettoman hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita pääsemään päämääriinsä, olivatpa ne yhteiskunnallisia, taloudellisia tai virkistyksellisiä.

Tapio-konserniin kuuluvat emoyhtiö Tapio Oy sekä tytäryhtiö Tapio Palvelut Oy. Tapio Oy toimii valtion sidosyksikkönä ja tuottaa palveluita pääasiassa lainsäätäjille, viranomaisille ja muille yhteiskunnan päätöksentekijöille. Tapio Palvelut Oy tarjoaa erilaisia metsätalouden ratkaisuja yksityisille yrityksille, kunnille ja oppilaitoksille, julkaisee Metsälehteä sekä kustantaa kirjoja ja karttoja. Tapio-konsernin tunnetuimmat brändit ovat Tapio, Metsälehti ja Karttakeskus.

Riippumatonta tietoa metsäsektorille

Tarjoamme metsiin liittyviä konsultointipalveluita. Edistämme metsätaloutta, turvaamme metsien monimuotoisuutta ja teemme työtä ilmastonmuutoksen sekä vesiensuojelun parissa. Olemme Metsänhoidon suositusten tuottaja ja asiantuntija. Etsimme metsäalan yhteistyökumppaniemme kanssa uusia tapoja tuottaa asiakasta eniten hyödyttäviä palveluita metsäalan digitalisaatio vahvasti huomioiden. Suurin asiakkaamme on valtion hallinto ja erityisesti maa- ja metsätalousministeriö.

Lisäksi tarjoamme houkuttelevaa metsä- ja luontoalan ammattitietoa niin metsäalan ammattilaisille kuin metsänomistajille ja luonnosta kiinnostuneille. Palveluissamme yhdistyvät korkeatasoinen asiantuntijuus ja moderni teknologia. Ydinosaamistamme ovat metsä- ja biotalouden konsultointipalvelut, auditoinnit ja koulutukset sekä digitaaliset paikkatietoa hyödyntävät suunnittelujärjestelmät.

Metsäpuiden siementuotannolla varmistamme laadukkaan metsänuudistamisen ja metsien kasvun tulevaisuudessakin. Konsultointipalvelumme tukevat erityisesti julkisen sektorin strategisten tavoitteiden viemistä käytäntöön. Näemme metsien ja luonnon monet mahdollisuudet ja autamme kehittämään niihin perustuvia liiketoimintoja.

Metsäsektorin digitalisoituessa Metsänhoidon suositusten  digitalisointi on keskeinen tekijä matkalla älykkääseen ja moniarvoiseen metsätalouteen. Digitaaliset suositukset tulevat olemaan entistä paremmin integroitavissa suoraan toimijoiden omiin järjestelmiin.


Kustannustoimintaa, karttoja ja paikkatietoja

Tapio on myös keskeinen metsä- ja luontotiedon viestijä varsinkin metsänomistajille ja luonnosta kiinnostuneille kuluttajille. Kustannamme metsänomistajille ja ammattilaisille suunnattua Metsälehteä sekä metsänhoitoon, metsätalouteen ja luontoon ja retkeilyyn liittyviä kirjoja. Uusimpana lisänä valikoimaan ovat tulleet Karttakeskuksen kartat ja paikkatieto-osaaminen.

Metsätietoa jo yli 100 vuoden ajalta

Olemme valtion omistama puolueeton ja luotettava toimija, jolla on yli sadan vuoden kokemus ja vahva näkemys tulevaisuudesta. Haluamme olla rakentamassa menestystä, kilpailukykyä ja hyvinvointia metsistä yhdessä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa.

Tavoitteenamme on vastata entistä paremmin digitalisoituvan metsäsektorin tarpeisiin. Olemme mukana muutoksessa ja hyödynnämme toiminnassamme avointa metsävara- ja paikkatietoa, käytämme uusia teknologioita ja rikastamme dataa. Metsänhoidon suositusten digitalisoinnin käynnistyminen on keskeinen tekijä matkalla älykkääseen digitaaliseen metsätalouteen. Metsänhoitosuositusten digitalisoinnin edistymistä voi seurata somessa #metsädigi.

Tapio Oy tarjoaa metsä- ja biotalouden asiantuntijapalveluita valtiolle. Tapio Oy toimii myös konsernin emoyhtiönä. Omistajanohjauksesta vastaa Valtioneuvoston kanslia. Yhtiön toimitusjohtaja on Anne Ilola.

Palvelemme koko metsäsektoria

Konsultointimme tukee erityisesti julkisen sektorin strategisten tavoitteiden täytäntöönpanoa ja niiden viemistä käytäntöön. Olemme mukana etsimässä ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja hillintään, monimuotoisuuden säilyttämiseen ja puun käytön lisäämiseen. Näemme metsien sekä luonnon monet mahdollisuudet tulevaisuuden Suomen rakentamisessa, ja autamme kehittämään niihin perustuvia liiketoimintoja.

Digitaalisilla tuotteillamme mahdollistamme asiakkaille tehokkaan työnteon, kouluttautumisen ja avaintietojen löytymisen helposti. Ratkaisuillamme autamme asiakkaita metsien käsittelyvaihtoehtojen hyötyjen ja haittojen arvioinnissa sekä tuotamme tietoa päätöksenteon tueksi. Auditointipalveluidemme avulla asiakkaamme voivat osoittaa toimintansa laadun ja vaatimustenmukaisuuden. Kustannustoimintamme kautta tuotamme monikanavaisesti ajankohtaista ja laadukasta tietoa metsänomistajille ja metsäammattilaisille. Metsäpuiden siementuotannolla varmistamme laadukkaan metsänuudistamisen ja metsien kasvun tulevaisuudessakin.

Vuoden 2018 keskeiset asiat

  • Karttakeskuksen kuluttajaliiketoiminnan ostolla vahvistimme asemaamme metsä- ja luontotiedon, ulkoiluharrastajien ja matkailijoiden kaipaamien tuotteiden kustantajana. Samalla laajensimme liiketoimintaamme myös kartankustantajaksi ja paikkatiedon osaajaksi.
  • Keskeisiä teemoja projekteissamme olivat monimuotoisuus, ilmastonmuutos ja jatkuva kasvatus. Asiantuntijamme tuottivat aiheista tietopaketteja ja koulutuksia sekä kokosivat eri alojen toimijoita keskustelemaan ja jakamaan viimeisimpiä tutkimustuloksia ja parhaita käytäntöjä. Aiheet olivat myös esillä Metsälehdessä, kirjoissamme, verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
  • Metsänhoidon suositusten digitalisointi -hanke käynnistyi. Ajantasainen tieto ja parhaat käytännöt auttavat edistämään hyvää metsänhoitoa ja ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta
  • Tutkimustieto metsien myönteisistä vaikutuksista henkiseen ja fyysiseen terveyteemme on lisääntynyt. Nostamme esille metsien merkitystä kansalasten terveydelle ja autamme kuntia sisällyttämään metsien terveyshyödyt hyvinvointityöhönsä
  • Metsäaiheet kiinnostavat suomalaisia entistäkin enemmän. Siitä kertovat muun muassa Metsälehden kasvava levikki ja Tapion verkkosivujen kävijämäärien kasvu

Lisätietoa

Tapion hankkeet 

Tapion julkaisut ja raportit

Metsälehti

Karttakeskus

Metsänhoidon suositukset