Etusivu » Tapio-konserni » Yritysvastuu

Yritysvastuu

Vastuullisuus on tärkeässä roolissa kaikessa Tapion toiminnassa. Tunnemme vastuumme metsäbiotalouden kehittäjänä, työyhteisönä ja kumppanina. Kestävän kehityksen periaatteet ovat keskeisellä sijalla kaikkien palveluidemme tuotannossa.

Työssämme metsien ja luonnon parissa korostuu kokonaiskestävyyden merkitys. Tiedontuottajana ja metsäbiotalouden kehittäjänä työmme vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön konkretisoituvat, kun kehitystyön tulokset ja uusi tieto jalkautuu suomalaisiin metsiin metsänomistajien, yritysasiakkaidemme tai muiden sidosryhmiemme toiminnan myötä.

Tuottamamme metsätiedon taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset heijastuvat metsänomistajien ja muiden metsiä aktiivisesti hyödyntävien hyvinvointiin. Taloudellisesti vastuullisen toiminnan kautta tuotamme lisäarvoa niin asiakkaille, sidosryhmille kuin muullekin yhteiskunnalle. Kehitämme aktiivisesti vastuullisuustyötämme ja olemme yritysverkosto FIBSin jäsen.

Tutustu Tapion yhteiskuntavastuuraporttiin 2018.

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2018

Metsäalan digitalisoitumisen lisäksi toimintaympäristöä leimaavat ilmastomuutokseen sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset, jotka näkyvät vahvasti myös Tapion toiminnassa. Visionamme on tarjota metsiin liittyvää tietoa ja toimintavaihtoehtoja, jotka tukevat mm. ilmaston ja monimuotoisuuden näkökulmien nostamista perinteisten taloudellisten arvojen rinnalle.

Tulevina vuosina työmme monimuotoisuuden turvaamiseksi jatkuu tiiviinä metsäalan yhteistyönä. Samalla olemme aktiivisesti mukana metsien käyttöön ja hiilensidontaan liittyvien ratkaisujen hakemisessa. Ilmastoviisas metsätalous nousee keskeiseksi teemaksi myös Metsänhoidon suosituksissa, joiden laadinnan veturina olemme olleet vuosikymmeniä. Olemme onnistuneet kokoamaan suositusten kehittämiseksi yhteiseen pohdintaan niin metsänomistajien, metsäteollisuuden kuin luontojärjestöjen edustajat. Toimintaympäristön muuttuessa uskomme, että tälle toimintamallille sekä itse suosituksille on tarvetta enemmän kuin koskaan. Näemmekin, että metsänhoidon suositusten ja niiden arvomaailman pohjalle rakennettujen palveluiden kautta olemme yhteiskunnassa kokoamme suurempi vaikuttaja haettaessa ratkaisuja metsien kestävään hyödyntämiseen liittyviin kysymyksiin.

Vuosi 2018 oli Tapio-konsernille monella tavalla merkityksellinen. Heinäkuun alussa konserniin siirtyi Karttakeskuksen  kuluttajaliiketoiminta ja sen myötä yksitoista uutta osaajaa. Jo olemassa olevan liiketoiminnan lisäksi näemme suuren potentiaalin paikkatiedon ja metsäosaamisen yhdistämisessä ja sen mahdollistamissa, ennen muuta digitaalisissa, ratkaisuissa. Merkittävää on myös synergia, joka syntyy perinteisen kirjaliiketoimintamme ja uuden karttaliiketoiminnan yhdistämisestä.

Kesän aikana valmistelimme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuunnellen Tapion uutta strategiaa. Toteutimme valmistelun keskustellen laajasti koko henkilöstömme kanssa. Lähdimme ajatuksesta, että Tapio yhdessä ympäröivän toimijaverkoston kanssa pystyy tuottamaan aiempaa enemmän ja merkittävämpiä palveluita niin metsänomistajille kuin luonnossa liikkuville. Näemme, että voimme tuottaa palveluita suoraan loppuasiakkaille, mutta toki myös välissä toimiville yrityksille. Kaikissa palveluissamme yhdistämme uuden tutkitun tiedon markkinoiden hyviin käytäntöihin ja paketoimme niistä kiinnostavan ja innostavan kokonaisuuden. Uuden strategian linjaamana haluamme löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta myös fokusoida tekemistämme.

Anne Ilola, toimitusjohtaja Tapio Oy 

 

Yhteiskuntavastuuraportit 2015 – 2018

Tapion yhteiskuntavastuuraportti 2018

Johdon palkat ja palkkiot 2018

 

Tapion yhteiskuntavastuuraportti 2017

 

 

 

 

 

 

Tapion yhteiskuntavastuuraportti 2016

Tapion yhteiskuntavastuuraportti 2015