Tapion kultainen metsämerkki Juha Marttilalle merkittävistä ansioista metsäbiotalouden edistämisessä

Tapio on myöntänyt Kultaisen metsämerkin MTK:n puheenjohtajalle Juha Marttilalle. Tapion johtokunnan myöntämä huomionosoitus suunnattiin erityisesti ansioitumisesta metsäbiotalouden kehittämisessä ja alan yhteiskunnallisen näkyvyyden vahvistamisessa. Tunnustuksen luovutti valtakunnallisten metsänhoitoyhdistyspäivien yhteydessä Tampereella 26.1.2015 Tapion toimitusjohtaja Ritva Toivonen.

– Juha Marttila on luottamustehtäviensä ja muun kansallisen ja kansainvälisen toimintansa kautta sekä henkilökohtaisen sitoutumisensa osoittaen aktiivisesti ja merkittävästi kehittänyt metsäbiotalouden etenemistä. Hän on nostanut metsäbiotalouden mahdollisuuksia esille jo aikaisessa vaiheessa ja jatkanut tätä työtä systemaattisesti. Hän on tuonut esille asiaan liittyviä mahdollisuuksia Suomessa ja kansainvälisesti, pitäen Suomen näkökulman ja hyödyn keskeisenä, perustelee Toivonen .

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion johtokunta myönsi tunnustuksen puheenjohtaja Juha Marttilalle viime syksynä. Tapion kultainen metsämerkki on perustettu Tapion 100-vuotisjuhlavuonna 2007. Se voidaan myöntää yksityishenkilölle pitkäaikaisesta sitoutumisesta metsätalouden edistämis- ja kehittämistehtäviin tai poikkeuksellisen esimerkillisestä ja innostavasta toiminnasta kestävän metsätalouden tehtävissä paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja/tai kansainvälisellä tasolla.

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion toiminta siirtyi osakeyhtiömuotoon ja jatkuu Tapio Oy –nimellä vuoden 2015 alusta. Tapio Oy tytäryhtiöineen jatkaa aiemman kehittämiskeskuksen palveluita ja toimintaa keskeytyksettä.

Lisätietoja Toimitusjohtaja Ritva Toivonen, Tapio Oy
etunimi.sukunimi@tapio.fi, puh: 040-526 8412

artikkeli kuva1