TAPIOn verkkokoulutukset mobiilisovelluksina: Istuta laadukkaasti ja laadukas taimikonhoito

Tapion verkkokoulutuksia voi käyttää nyt älypuhelimessa. Metsänhoidon verkkokoulutukset, Istuta laadukkaasti ja Laadukas taimikonhoito verkkokurssit ovat saatavina mobiiliversioina Tapion Kaupasta. Mobiilisovelluksina olevia verkkokursseja voi käyttää maastossa työmaasuunnittelun ja töiden toteutuksen tukena. Verkkokurssit toimivat myös tabletilla ja pöytäkoneella.

Metsänhoitotöiden verkkokoulutusten sisältö perustuu Hyvän metsänhoidon suosituksiin. Sisältöä on havainnollistettu kuvilla ja piirroksilla sekä vuorovaikutusta lisäävillä tehtävillä. Mobiililaitteessa verkkokurssit kulkevat aina työntekijän mukana, joten kurssin voi suorittaa työmaalla tai toimistolla sekä kerrata työohjeet myöhemmin, kurssin suorittamisen jälkeen.

Istuta laadukkaasti!istuta

Istuta laadukkaasti on tiivis verkkokurssi metsänistutustyön perusasioista, jolla perehdytään taimien varastointiin ja oikeaan käsittelyyn, istutustyön tekemiseen maanmuokkaustavan mukaan sekä työn laadun omavalvontaan.

Laadukas taimikonhoito!

Laadukas taimikonhoito on verkkokurssi, joka perehdyttää taimikon varhaishoitoon ja taimikon harvennukseen työlajeina sekä opastaa työntekijää luonnonhoitoon ja työn laadun omavalvontaan.

Älypuhelimessa verkkokursseja on helppo käyttää, ne kulkevat mukana työmaalle, opastavat suunnittelijaa ja työntekijää sekä auttavat päivittämään metsänhoitotöissä tarvittavaa osaamista työkauden alussa ja sen aikana. Mobiilisovellus mahdollistaa sisällön nopean päivittämisen ja uusien osioiden mukaan tuomisen. Verkkokurssista on mahdollisuus tehdä myös yrityskohtaisia versioita, joissa metsänhoidon suositusten lisäksi on yrityksen omia ohjeita.

Verkkokurssit ovat esittelyssä FinnMETKO-messuilla 1.-3.9.2016 Tapion osastolla 470–472 Metkohallissa.

Katso tiedote Tapion uusista tuotteista

Istuta Laadukkaasti ja Laadukas taimikonhoito -verkkokurssit
Tapion kaupasta