Tieteen tulokset tehokkaammin käytäntöön

Metsätieteen tulosten käytäntöön viemisen tapoja Pohjois-Euroopassa vertailtiin Tapion järjestämässä seminaarissa Varsovan Life Sciences -yliopistossa 11.5.2017. Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamaan SNS-EFINORD verkoston kokoukseen osallistui pohjoismaiden lisäksi edustajia Puolasta, Eestistä, Iso-Britanniasta, Saksasta sekä metsäntutkimuslaitosten maailmanliitosta IUFROsta. Suomesta mukana olivat Tapio sekä Luke. Maakohtaisen vertailun tuloksista julkaistaan raportti myöhemmin tänä vuonna. Vuodelle 2018 suunnitellaan jatkopalaveria laajentaen aihepiiriä tutkimuksen, käytännön ja politiikan yhteyksiin.

Lisätietoja: Liisa Käär, Tapio Oy, liisa.kaar(at)tapio.fi, puh. 040 520 0134