Tieto tuhkan saatavuudesta paranee

Viranomaiselle ilmoitettu tieto Suomessa tuotetun tuhkan määrästä on nyt paikkatietona kaikkien saatavilla Biomassa-atlas-verkkopalvelussa.

Biomassa-atlaksesta löytyy Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Vahti-tietojärjestelmään ilmoitetun hyödyntämiskelpoisen tuhkan määrä. Järjestelmästä saatu tieto ei kata aivan kaikkea Suomessa tuotettua tuhkaa, sillä pienimmät tuhkantuottajat eivät ole tuottamansa tuhkan määrästä ilmoitusvelvollisia.

– Noin neljännes tuottajista ei ilmoita tuhkatietoja Vahti-tietojärjestelmään. Heidän osuutensa tuotetun tuhkan kokonaismäärästä on kuitenkin korkeintaan muutamia prosentteja. Silti pientenkin tuottajien tuottamat tuhkamäärät kiinnostaisivat käyttäjiä, koska ne sijaitsevat yleensä lähellä käyttöpaikkoja, toteaa MMT, dosentti Samuli Joensuu Tapio Oy:stä.

Tuhkan käyttöä halutaan edistää sekä metsälannoituksessa että maarakentamisessa

Tapion, Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja SYKEn yhteishankkeen tavoitteena oli parantaa ja yhtenäistää kokonaiskuvaa tuhkan tuotantomääristä ja käyttömahdollisuuksista valtakunnan tasolla. Vaikka tässä yhteydessä ei vielä saadakaan tietoa kaikkein pienimpien lämpökeskusten tuottamasta tuhkasta, nyt kehitetty menettely on hyvä lähtökohta siihen suuntaan, että jatkossa tiedot kaikesta tuotetusta tuhkasta olisivat paikkatietona saatavissa.

– Valtaosa tuhkatiedoista löytyy nyt helposti Biomassa-atlaksesta. Myöhemmin on mahdollista kehittää myös tuhkan tuottajien ja tuhkan käyttäjien yhteinen foorumi, jossa kaikki tuottajat voisivat tarjota tuhkaa eri toimijoiden käyttöön, kertoo projektipäällikkö, tutkija Eeva Lehtonen Lukesta.

Tuhkan käyttöä halutaan edistää sekä metsälannoituksessa että maarakentamisessa. Muun muassa vuoden 2018 alussa voimaan tuleva MARA-asetus väljentää tuhkan käyttövalikoimaa maarakennustöissä. Metsä- ja yksityisteiden rakentaminen tulee MARA-asetukseen uutena hyödyntämismahdollisuutena. Hankkeen tuottamilla tiedoilla edistetään tuhkan alueellista hyötykäyttömahdollisuutta.

– Hanke yhtenäistää tietämystä tuhkan tuotantomääristä ja käyttömahdollisuuksista. Esimerkiksi metsätien suunnittelija voi tarkistaa toimialueellaan syntyvän tuhkan määrän Biomassa-atlaksen tuhkatiedoista. Samoin metsäteiden rakennusurakoitsijat ja murskeyrittäjät voivat hyödyntää tietoa tuhkan paikallisesta saatavuudesta Biomassa-atlaksen kautta, metsätietoasiantuntija Ari Kotiharju Tapiosta kertoo.

Biomassa-atlas-verkkopalvelu avattiin keväällä 2017, jolloin se sisälsi tiedot metsä-, pelto-, lanta- ja jätebiomassoista.  Nyt verkkopalveluun lisätyt tuhkajakeet on eroteltu toisistaan eurooppalaista jätteiden EWC (European Waste Code) -luokitusta käyttäen.

Lisätietoja:
MMT, dosentti Samuli Joensuu, Tapio Oy, Maistraatinportti 4, 00240 Helsinki, puh. 040 5341 043, samuli.joensuu(at)tapio.fi,
MMM, metsätietoasiantuntija Ari Kotiharju, Tapio Oy, Maistraatinportti 4, 00240 Helsinki, puh. 040 741 5238, ari.kotiharju(at)tapio.fi,
FM, Biomassa-atlaksen vastuututkija Eeva Lehtonen, Luke, puh. 029 532 6317, eeva.lehtonen(at)luke.fi

Biomassa-atlas