Tulen käyttöä metsissä halutaan edistää, katso videot tutkimustuloksista!

Tuli kuuluu suomalaiseen metsäluontoon

”Kulotus on avuksi puuntaimien kasvulle, koska se muuttaa metsämaahan sitoutuneet ravinteet puille käyttökelpoiseen muotoon. Parhaimmillaan kulotusalue horsmittuu, mikä on taimien kannalta merkittävästi heinittymistä parempi tilanne.” sanoo Tapion projektipäällikkö Lauri Saaristo. ”Tuli on aina kuulunut pohjoiseen metsäluontoon. Kulotuksella luodaan metsäpaloympäristölajistolle sopiva alue varsinkin, jos alueelle syntyy järeää palonvaurioittamaa puustoa. Hallitulla tulenkäytöllä voidaan kompensoida tehokkaan metsäpalotorjunnan haitat monimuotoisuudelle.”

Kulotuksia tehdään metsissä nykyään erittäin vähän. Tuli takaisin metsiin -hankkeessa  tavoitteena on kääntää hallittu tulenkäyttö talousmetsissä kasvu-uralle.

Tuli Suomen metsissä -esitelmät

Metsien ennallistamisen ja luonnonhoidon asiantuntijaryhmä Metsä-ELO paneutui kokouksessaan 30.1.2018 teemaan Tuli Suomen metsissä. Tarkoituksena oli esitellä kertynyttä tutkimus- ja asiantuntijatietoa perusteeksi hallitun tulenkäytön lisäämiselle metsissä. Lisäksi kokouksessa mietittiin käytäntöä palvelevia tavoitteita metsäpaloympäristöjen tuottamiselle Suomessa 2020-luvulla.

Asiantuntijaryhmä teki tutkijoiden avustuksella katsauksen teemaan liittyvään tutkimustietoon. Ohjelmassa olivat seuraavat esitelmät:
• Tuli Suomen metsissä, tilannekatsaus, Henrik Lindberg, Hämeen AMK
• Itä-Suomen yliopiston Fire-tutkimushankkeen tuloksia, Kaisa Junninen, Metsähallitus
• Kulotusten hyödyt kovakuoriaislajistolle, Tero Toivanen, Birdlife/Jyväskylän yliopisto
• Ennallistamispolttojen vaikutus kääpälajistoon, Reijo Penttilä, Luke
• Tutkimuksia ja tuloksia tulenkäytön monimuotoisuusvaikutuksista Ruotsissa, Anne-Maarit Hekkala, SLU

Kuuntele ja katso esitelmät Tapion Youtube-kanavalta!

Lisätietoa Metsä-ELO asiantuntijaryhmän toiminnasta:
www.metsa.fi/metsa-elo
www.metsa.fi/elotyoryhma